Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Tokattan

Kimler tescilli kekemeleri oynuyor?

22 Temmuz’dan bu yana Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde olan biten konuşuluyor, yazılıyor.

Ben de yazdım ve anlaşılıyor ki daha da yazmaya devam edeceğim.

Ancak Tokat AKP, CHP ve MHP vekillerinden geçtik, bu konuda sorumluluk alıp bir iki kelam etmesi gerekenler niçin tescilli kekemeleri oynuyorlar, anlamak olası değil!

Örneğin; Tokat, Turhal, Pazar Belediye başkanları, Tokat ve Turhal Ticaret Odası başkanları, Ziraat Odası başkanları yaşananlara neden sessiz kalıyorlar?

Madem onlar; yani ilgili belediye başkanları ve yarı kamusal nitelikteki meslek odalarının başkanları iki kelam edemiyorlar ben onlar için ve Pancar Ekicileri Kooperatifi ile ilgili birkaç kelam edeyim.

Zamanında; örneğin et kombinasının açılışı, lansmanı sırasında tüm basını davet ederek, Yalçın Bekler ‘in üretimi olan bu projeden, yatırımdan, kendilerine paye çıkarmak için yarışan, hatta bu yetmezmiş gibi 2019 yerel seçimlerinde bu projeyi yerel kalkınma projeleri arasına alan iştirakçi belediyeler nerede?

Niçin tescilli kekemeleri oynuyor ve Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yaşananlar için ses çıkarmıyor, bir açıklama yapamıyorlar. Birisinden / birilerinden mi korkuyor ya da çekiniyorlar?

Diyelim ki, gerek Tokat, Pazar ve Turhal belediye başkanları, gerekse buralardaki ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odaları Başkanlarının düzenlenen müfettiş raporları, bilirkişi raporları ve hukuki yorumlara (mütalaa) rağmen, Yalçın Bekler ’in herhangi bir yolsuzluğa, hırsızlığa, usulsüzlüğe bulaşmadığı konusunda çekinceleri, kuşkuları var ve bu yüzden Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Yalçın Bekler ‘in yanında ya da karşısında ya da ne yanında ne de karşısında olduklarını açıklayamıyorlar?

Peki, bu belediye başkanları ve yarı kamusal nitelikteki meslek odalarının başkanları, Sayın Yalçın Bekler’ i bu konunun öznesi olmaktan çıkartıp, “bu konu salt Yalçın Bekler konusu değildir” çıkışı yapıp,  Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nun bir an önce yapılarak, bu kurumun siyasi vesayetten kurtarılması ve seçimle gelen üyelere verilmesini bir basın açıklamasıyla neden talep edemiyorlar?

Seçim vaatlerinde “Bu kader değişecek, bu şehir gelişecek” sloganını kullanan,  “elini masaya vurmaktan” söz eden ve ilçe odaları bağlamında “birleştirici ve sürükleyici” kimliğinde olması gereken oda başkanının şimdi elini masaya vurmasından geçtik, bu konuda, en azından inandığı yönde niçin iki kelam edemiyor?

Bu belediye ve oda başkanları da mı korkuyor? Korkuyorlarsa kimden korkuyorlar? Korkmuyorlarsa suskunluklarının nedeni nedir?

***

Peki, Tokat, Turhal, Pazar CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinin il ve ilçe başkanları yaşananlara neden sessiz kalıyor?

Hadi Cumhur İttifakının ortağı MHP’den geçtik, diğer siyasi partilerin;  CHP’nin, İyi Parti’nin, Saadet Partisi’nin il ve ilçe başkanları neden sessiz?

Bu partilerin il ve ilçe başkanları unutmasınlar ki, bugün Türkiye’de yaşanan çoğu olumsuzlukların altında, çoğu konuyu önemsememeleri,  toplumda yanlış giden konularla ilgili pozitif bilinçlenmeyi sağlayacak açıklamalar ve sistematik farkındalık çalışmaları yapmaya tenezzül etmemeleri,  buna istekli olmamaları yatmaktadır.

Bu partilerin temsilcileri de Sayın Yalçın Bekler’i bu konunun öznesi olmaktan çıkartıp (çünkü yapılan soruşturmalar kendi mecrasında yürümektedir ) Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nun bir an önce yapılarak, bu kurumun siyasi vesayetten kurtarılması ve seçimle gelen üyelere verilmesini talep eden bir basın açıklaması yapmayı hiç düşünüyorlar mı? Gündemlerine aldılar mı? Almadılarsa neden?

***

Sayın okurlar dikkat ediniz! Tüm bu odaklardan istenilen tek bir şey var.

O da en geç Ağustos 2020 ayında yapılması gereken, ancak bugüne kadar siyasi vesayet yüzünden ne zaman yapılacağı belli olmayan, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nun bir an önce yapılması ve bu kurumun gerçek sahiplerine; pancar ekicilerine teslim edilmesidir.

Bu istek çok yerinde ve haklı bir istektir. Çünkü,  Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi, Panko Birlik, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., Amasya Şeker Fabrikası A.Ş., Pancar Motor San. Ve Tic. A.Ş, Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş., Kömür İşletmeleri A.Ş., Tarpam (Ovis), Meray Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş, Kazova Gıda San. Kal. Kooperatifi gibi kuruluşlarda, yüzde 0,08 den yüzde 23.87 ye varan oranlarda iştirakleri, Turpan Yem ve Tarım Alet San. A.Ş’ de yüzde 98,30, Topek A.Ş’ de yüzde 75, Turkoop Enerji’ de yüzde 100 oranlarında bağlı ortaklıkları olan devasa bir kooperatiftir.

Bu devasa kuruluşun siyasi vesayet altında ve bakanlık görevlendirilmesiyle yönetilmesinin bu kuruluşa vereceği zararları şimdiden öngörmek, ilerisini kestirmek ve bu işin nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilmek için kâhin olmaya gerek yok.

Bugün haklı ya da haksız dayanaklarla tasfiye ettikleri yönetimden hesap sormaya çalışan ama bir türlü sonuca ulaşamayan zihniyet, bu devasa kuruluşun kayyum olmasa da, bakanlık görevlendirilmesiyle yönetilmesi sonucu uğrayacağı zarar ve kayıpların hesabını kimden soracaktır?  Ya da Pancar Ekicileri Kooperatifi üyeleri, kooperatiflerinin bu hesap verme zorunluluğu olmayan görevliler tarafından yönetilmesi sonucu uğrayacağı kayıpların hesabını kimden ve nasıl soracaklardır?

İşte bu yüzden Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nun bir an önce yapılması ve bu kurumun gerçek sahiplerine; pancar ekicilerine teslim edilmesi konusu yerinde ve haklı bir istektir.

***

Böylesine haklı ve endişeden kaynaklı bir istek için bu saydığım odakların bir basın açıklaması yapmalarından daha doğal ne olabilir. Bu odaklar bu günlerde tescilli kekemeleri oynayacaklarsa niye varlar?

Kimse bu odaklardan Sayın Yalçın Bekler’i ve yönetimini savunmalarını beklemiyor. Yalçın Bekler ‘in de böyle bir talebi olduğunu zannetmiyorum.

Bu saydığım odaklar, özneyle değil de, kurumla ilgilenerek, 68 bin çiftçiyi, Tokat’taki üretimi, istihdamı, yatırımı dikkate alarak, Pancar Ekicileri Kooperatifi ve yapılması gereken genel kurul toplantısı konusunda bir değerlendirme, bir açıklama yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar?

2022 meslek odası, 2023 genel ve yerel seçimlerinde mi?..

Öyle düşünüyorlarsa onlara bir Kızılderili atasözünü hatırlatayım;  “Her şey halkadır. Her birimiz kendi hareketlerimizden sorumluyuz. Hepsi döner dolaşır, bize geri gelir.”

Bu sözden hareketle, milletvekillerimizin, belediye ve meslek odası başkanlarımızın en son seçimde verip de tutamadığı sözler, sergiledikleri hatalı ve çekingen tavırlar bu günden dönüp dolaştırıp, sonra da yeniden aday oldukları günde getirilip kucaklarına bırakılırsa hiç şaşırmasınlar.

Benden söylemesi…

İlgili Yazılar

TSO Başkanı Ali Çelik ve basın açıklaması

TOKATtan Haber

Niksar Ayvaz Suyu ve saklanan gerçekler…

TOKATtan Haber

Okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

TOKATtan Haber

Yorum Yaz