Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat Tadım Döner ve Tokat Turizmi…

Bu uygulamaları yeni mi yoksa uzunca bir süredir böyle de ben mi yeni fark ettim, bilmiyorum.

Ama her durumda, “Tokat Yöresine ait bazı kelimeleri” döner siparişlerinde kullandıkları ambalaj kâğıtları üzerine yazmayı ve bu vesile ile hiç değilse müşterilerinde bir farkındalık yaratmayı düşündükleri ve uygulamaya aldıkları için, Tokat Tadım Döner sahip ve yöneticilerini kutluyorum.

Buna benzer bir uygulamayı ilk kez Tokat Seyahat’in biletlerinin üzerindeki Tokat yazma motiflerinde  görmüştüm.

Bu uygulamalar, Tokat turizminin geliştirilmesinde başat rol alması gerekenler için, turizmin bir yerel kalkınma politikasına dönüştürülmesi gerektiğini gösteren çarpıcı örneklerdir.

Bu çalışmalar kuşkusuz birbirinden bağımsız, işletme sahiplerinin “aidiyet” duygusundan hareketle kendiliklerinden başlattıkları uygulamalardır.

Tokat’taki turizm etiketli resmi yetkililerin yapması gerekense, bu yeme-içme, seyahat ve konaklama başta olmak üzere, Tokat’ta turizmle bir şekilde ilgili tüm işletme sahiplerini bir çatı altında buluşturacak, il turizm konseyi türü bir yapılanmayı yaşama geçirmeleri, böylelikle turizm sektörünün kurumsal yapısını geliştirmek olmalıdır.

Ne yazık ki, Corona gibi ciddi bir salgın döneminde bile, Tokat turizminin geliştirilmesinden sorumlu olanların, Covid salgınının Tokat turizmi üzerinde nasıl bir etki yarattığına dair bir araştırması, raporu yoktur.

Oysa Tokat’ta turizmle ilgili tüm tarafları yan yana getirecek bir yapılanma olsaydı, Covid salgınının Tokat turizmi üzerindeki etkilerini araştırmak Tokat Turizm Derneği (TUDER) ne düşmezdi. (TUDER bu konuda kısa bir bilgi notunu OKA’nın talebi üzerine hazırlayarak göndermiştir)

Bu görev, il turizm müdürlüğü, belediye veya ticaret ve sanayi odası ya da hepsi tarafından ortaklaşa daha geniş çapta yapılabilirdi.

Diğer taraftan, Tokat turizminin yenileme (restorasyon) ve salt peyzaj düzenlemeleriyle gelişebileceğini sananlar ne yazık ki bu güne kadar yol alamadılar ve ne yazık ki bu anlayışlarını sürdürdükçe de yol alamayacaklar. Bunu anlamaları için Tokat Yöresinde bir araştırma yaptırmaları yeterli olacaktır.

Tokat turizminin geliştirilmesinde başat rol alması gerekenler, hala dünyayı okuyamadılar ve hala dünyadaki başarılı turizm uygulamalarıyla öne çıkan ülkelerin örneklerini de incelemeye gerek bile duymuyorlar.

Oysa en yakınımız Avrupa’daki turizmde başarılı olmuş ülkeleri inceleseler, bu şehirlerdeki turizm yönetiminin özel sektör ağırlıklı olmak üzere, meslek odaları, üniversite, ilgili STK ve kamu ortaklığında gerçekleştiğini anlayabilirlerdi.

Turizminde ulaşılması hedeflenen noktaya varılabilmesi için, Tokat’ın genelindeki tüm turizm dinamiklerinin, belirli bir strateji çerçevesinde, hedefe dönük, uyumlu ve koordineli olarak harekete geçirilmesine ve desteklenmesine bağlıdır.

Tokat Yöresi ‘nin turizm rekabetinde başarılı olabilmesi için, bir bütün olarak kendi özgün kimliklerini öne çıkararak, seyahatte, konaklamada, yiyecek içecekte, turistik ürünlerinde, coğrafi yerlerinde markalaşma kavramını başarıyla uygulaması, otelcisinden, restoranına, esnafına, valisine, kaymakamına, üniversitesine, pastanesine, hastanesine kadar yaratıcı olması gerekmektedir.

Bugün yukarıda örneklerini verdiğim, Tokat Seyahat, Tokat Tadım Döner gibi işletmelerin “aidiyet” duygusundan hareketle ve kendiliklerinden gerçekleştirdikleri uygulamaları işte bu nedenle çok önemlidir ve takdire şayandır.

Umarım ve dilerim bu işletmeler, başka işletmeleri de yanlarına alarak, işbirliği içerisinde turizmi geliştirebilecek projelere imza atar ya da bu yolda gerçekleştirilebilecek projelere sponsor olarak, başta resmi etiketli turizm yetkilileri olmak, turizm sektöründe yer alanlara rol model olurlar.

İlgili Yazılar

Çekerek Havzası Rehabilitasyon Toplantısı

TOKATtan Haber

Seçimlere giderken neler yaşayabiliriz?

TOKATtan Haber

TÜİK açıkladı! Vatandaşın güveni geriledi

TOKATtan Haber

Yorum Yaz