Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat’ın canına böyle okuyorlar! Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Hikâyesi (2)

Önce bir not!

Sanayi Sitesinin yapılacağı yerle ilgili ilk haber ve mahkeme kararı 2 Eylül 2020 Çarşamba günü Gülistan Tokatlıların Yeri sosyal medya hesabından yine Sevan Çamlıca tarafından yayınlanmıştır.

Yerel gazetecilerimizin örnek alması gereken Sevan Çamlıca, topladığı başka bilgi ve belgeleri derleyerek 16.12.2020 tarihinde Tokatlıların Yeri Gülistan sosyal medya hesabından Tokat Sanayi Sitesi ile ilgili daha detaylı ikinci haberini yayınlamıştır.

Yazımıza dönersek…

Dünkü yazımda Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içinde bulunan, 65.7225 hektarlık sulu mutlak tarım arazisi, sulu marjinal tarım arazisi ve dikili tarım arazisi niteliği taşıyan alanın imara açılması için Emirseyit Belediyesi tarafından yapılan ve gerek Tokat Toprak Koruma Kurulu, gerekse bakanlık oluruyla uygun görülen talebin iki mahkeme tarafından  (Tokat İdare Mahkemesi ve Samsun Bölge İdare Mahkemesi) iptal edildiğini yazmıştım.

İşte şimdi bundan sonrasına dikkat!

Tokat Belediyesi’nin şaşkınlık uyandırıcı hüneri bundan sonra başlıyor.

Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu kendisini öylesine şartlandırmış ki, dönemin AKP’li Emirseyit Belediye Başkanının şu ana kadar yapamadığı işe benzer bir işi yapmaya soyunuyor.

Ve ilk atağını yaparak, bu alanla ilgili uzman görüşlerine de aldırmadan, Tokat’ın önemli bir ovasının içinde bulunan ve Tokat’ın geleceğinde önemli bir yer tutacak bir tarım arazisine sanayi sitesi yapılması suretiyle önemli bir tarım arazisinin imara açılması girişimini başlatıyor.

İki mahkemenin vermiş oldukları emsal kararları ve bilirkişi raporunu göz ardı ederek, Tıpkı Emir Seyit Belediyesi’nin yaptığı gibi, 03.01.2018 tarihinde Tokat Toprak Koruma Kurulu’na başvurarak, Kömeç Köyü, Taşçiftlik Köyü, Oğulcuk Köyü’nde bulunan ve Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içinde bulunan, sulu mutlak tarım arazisi ve sulu marjinal tarım arazisi (bu saptama Tokat İl Toprak Koruma Kurulu Kararında vardır)  niteliğindeki toplam 54.0631 hektar (540.631,4 m²)  alanın tamamının Küçük Sanayi Sitesi Tesisi yapılmak üzere imara açılması için talepte bulunuyor.

Başkan Eroğlu ya da Yeşil Küçük Sanayi Sitesi yetkilileri çıkıp, “Emir Seyit Belediyesi’nin imara açılmasını istediği yerle, bizim imara açmak istediğimiz aynı yer değil, farklı bir yer diyebilirler”

Böyle bir açıklama var olan durumu gözlerden kaçırma uğraşı olur. Çünkü parseller, farklı olabilir ama her iki belediyenin de imara açılmasını istedikleri yerler, “Büyük Ova Koruma Alanı” içerisinde kalan yerlerdir. Okurlar bu noktayı gözden kaçırmamalıdırlar. O yüzden emsal mahkeme kararına dikkat çekiyoruz.

Tokat Valisi’nin başkanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürü’nün de başkan yardımcısı olarak bulunduğu 10 kişilik bu kurulda GOP Üniversitesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Tema Temsilcisi, Tokat Belediyesi tarafından sanayi sitesi yapmak için imara açılması talep edilen arazinin sulu mutlak tarım arazisi olduğu ve Büyük Ova Koruma alanı içerisinde olduğunu gerekçe göstererek yine “talebin retti” yönünde oy verirken, Tokat Ziraat Odası da dâhil, diğer üyeler ise tıpkı bir öncekinde olduğu gibi “talebin kabulü” yönünde oy kullanıyorlar ve talep oy çokluğuyla kabul ediliyor.

Talebin kabulü yönünde oy kullananları tahmin edebilirsiniz.

Başta Tokat Valisi ve Tarım ve Orman Bakanlığı Tokat İl Müdürlüğü olmak üzere, Çevre ve Şehircilik, Defterdarlık, Özel İdare, DSİ temsilcileri gibi 6 üyenin, söz konusu arazinin tarım arazisi olduğunu, buraya bir sanayi sitesi yapılması halinde doğacak sakıncaları ve 2 adet emsal mahkeme kararının bulunduğunu bilmelerine rağmen, talebin kabulü yönünde neden oy kullandıklarını sizlerin değerlendirmelerinize bırakıyorum!

Ama özellikle Tokat Ziraat Odası temsilcisinin hangi gerekçeyle bu kurulda tarım arazilerinin imara açılmasına onay verdiği özellikle incelenmesi ve tartışılması gereken bir konudur.

Bu arada daha sonra atanan ve her fırsatta Tokat’ın bir tarım şehri olduğuna vurgu yapan Vali Sayın Ozan Balcı’nın da bugüne kadar, bu konudaki bir muhalefetine tanık olmadığımı da belirteyim.

Şu işe bakar mısınız, ne kadar şansızız! Şehrimizin, ülkemizin ve tarım alanlarımızın geleceği, kariyerlerine kariyer katmak isteyen, Tokat’ı ve ülkeyi değil de kendilerini ihya etmek için gözünü karartan, gerçek duruma göre değil de, siyasetin etkisiyle çelişkiler ve gelgitler yaşayan kişilerin elinde, ne acıklı değil mi?

Siz istediğiniz kadar memleketi, bölgeyi, ülkeyi, çocuklarınızın geleceğini düşünün. Şehrin, bölgenin, ülkenin kaderini,  global değil, lokal düşünen, büyük resme bakmak yerine küçük resme bakmakla yetinen ve yalnızca kendi çıkarlarını düşünen bir avuç insanın insafına bırakmışız, onlar da diledikleri gibi at koşturuyorlar. Memleket, ülke umurlarında değil.

Öyle olmasa, her iki belediyenin de imara açılmasını talep ettiği arazilerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1 / 100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Nitelikli Tarım Alanları” kullanımında kaldığı ve Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlar Lejantı ile gösterildiği ve bu alanların; tarım alanları, sulu tarım alanları, özel tarım arazileri, dikili tarım arazileri ve verimliliği yüksek tarım arazileri olduğu ve tarımsal niteliği korunacak alanlar olarak gösterildiğini bilmelerine rağmen, Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü temsilcileri Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’nda bu alanın imara açılması için “evet” oyu kullanır mı?

Peki, şu acıklı duruma bakar mısınız? Aynı zamanda bir hukukçu kimliği olan Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu, Türkiye’de AKP ile zihnimize yerleşen, siyaset kurumunun adalet kurumundan önce geldiği düşüncesine katılmış olmalı ki, emsal yargı kararlarına ve bilirkişi raporlarına rağmen tarım arazisine sanayi sitesi inşa etmekte bir sakınca görmüyor ve bir sonraki yazımda okuyacağınız asılsız gerekçelerle bu ısrarına gerekçe bulmaya çalışıyor.

Nasıl olsa ülkemizde kanunlar, yasalar ve kararlar o kadar arkadan geliyor ki, Başkan Sayın Eyüp Eroğlu’nun “ben bir açık bulur,  bir gedik açar, yoluma devam ederim” anlayışını sürdürmesi hiç şaşırtıcı değildir.

Sanayi sitesi yapılması için uğraş veren, çabalayan ve hepsi hukukçu olan iktidar mensubu milletvekillerimizi bu gelişmelerden tamamıyla haberdar olmamaları olasılığını göz önüne alarak ve onları tenzih ederek söylüyorum, Başkan Sayın Eyüp Eroğlu anlaşılıyor ki, bir hukukçu olmasına karşın, yasanın, verilen kararların ve uygulamaların açıklarından yararlanmaya çalışıyor ve bu konudaki hatalı uygulamalarıyla birlikte yürüdüğü insanlara da “işinize devam” mesajı veriyor.

Öyle olmasa, hem Belediye Meclisi Üyesi, hem belediye encümeninde görevli, hem de Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Altan Çelik’in, mahkeme kararlarının tersine açıklama yapmasına onay verir mi?

Çok hünerli olmalı ki, üç görevi birden yürüten Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Altan Çelik, iki mahkemenin verdiği emsal “imara açamazsınız” kararına karşın, 27 Eylül 2019 tarihinde bir yerel gazeteye açıklamada bulunarak; 2020 yılı içerisinden sanayi sitesinin temelinin atılacağını (ki şimdi de 2021 yılını işaret ediyorlar), bu alanda sanayi sitesinin yapılamayacağına ilişkin dedikodulara inanılmaması gerektiğini, meselenin önünü tıkayan bir zorluk olmadığını, bakanlığın bütçe ayıracağını ve ihaleye çıkılacağını söylüyor.

Yetmiyor, “birisi bir yalan söylüyor herkes ona inanıyor” diye de çıkışıyor.

Eğer Sayın Altan Çelik yalan söyleyen birisini arıyorsa, emsal mahkeme kararlarına karşın, “meselenin önünü tıkayan bir zorluk yok” diyen kişiye bakmalı!

Sayın Altan Çelik’in 16 Haziran 2020 ve 16 Kasım 2020 tarihlerinde yine yerel gazetelere verdiği demeçlerini göz önüne aldığımızda, Sayın Eroğlu’nun uzmanların tarım alanıdır dediği yere sanayi sitesi yapma girişimlerini sürdürdüğünü anlıyoruz.

Umarım TEMA ya da duyarlı bir kurum, kuruluş ya da vatandaş bu ikinci girişim için de mahkemeye başvurarak, memlekete ve bölgeye zarar verecek bu zararlı girişimin, ısrarın önüne ikinci kez geçer.

Bu yazılarım gerek TEMA, gerekse dava açma olanağı olan ve memleketini gerçekten seven insanlar için bir bildirim niteliğinde olsun.

NOT: Yarın; Eyüp Eroğlu kendi söylediğini yaparak, neden geri adım atmıyor?

Değerli okurlar, bu yazı dizisini farkındalık yaratmak için yazdım. Farkında olursak, kitleler halinde harekete geçebiliriz. Memleketimizin değerlerini koruyabilir, potansiyelini kullanabiliriz. Lütfen bu konuları önemseyeceğini düşündüğünüz kişilere, arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın bu yazıları…

İlgili Yazılar

Otobüs durakları yenileniyor

TOKATtan Haber

Arapların Türkiye’de 11 milyon metrekare taşınmazı var, 7 milyonu arsa ve arazi

TOKATtan Haber

Tokat GOÜ’ den bir başarı daha…

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.