Ekonomi Manşet Tokattan Yurttan

CHP’Lİ DURMAZ; Acilen ulusal yem konseyi kurulmalı, yem fiyatlarına müdahale edilmelidir!

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz artan yem fiyatları hakkında yazılı bir açıklama yaparak, yükselen fiyatların üreticiyi üretim yapamaz hale getirdiğini ifade etti.

Covid-19 salgını ile birlikte hayvansal üretim ve tarım sektörünün artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu ifade eden Durmaz, acil eylem planının hazırlanarak bir an önce uygulamaya konması noktasında çağrıda bulundu.

Yem fiyatlarının son iki ay içinde 135 TL’den 165 – 170 TL’ye çıktığını müdahale edilemezse daha da yükseleceğini belirten Durmaz, başta yem fiyatları olmak üzere üreticilerin maliyetlerinin çok arttığına dikkat çekti. Üretici, Ulusal Süt Konseyinin açıkladığı fiyattan bile süt satamamaktadır. Ulusal Süt Konseyi 2,8 TL fiyat açıklamıştır. Süt şuan üreticiden ortalama 2,4 ile 2,8 TL fiyat aralığında alınmaktadır. Üretici sattığı 1 Litre süt ile 1 kg yem alamamaktadır. Süte yılda bir defa zam yapılmakta yem fiyatına ortalama her ay zam gelmektedir. Et fiyatları da yerinde sayarken besi yemine de ortalama her ay zam gelmektedir.  Özellikle yem fiyatlarındaki yüzde 70’lere varan zam oranı ile birlikte yaşanan artışla üreticiler nefes alamaz hale gelmiştir ve bu durumun böyle devam etmesi halinde üreticilerin üretimden el çekmesi kaçınılmazdır.

2004-2020 yılları arasında işlenen tarım arazisi 4 milyon 240 bin 115 hektar azalmıştır.

Bugün 2 milyon çiftçimiz borç batağındadır. Çiftçilerin toplam borcu 150 milyar liraya yaklaşmıştır.

18 Nisan 2006 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 25 Nisan 2006 tarih ve 26149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun tarımsal desteklemelerin finansmanıyla ilgili 21’inci maddesinde, “Tarımsal destekleme programlarının finansmanı, bütçe kaynaklarından ve dış kaynaklardan sağlanır. Bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî hasılanın yüzde birinden az olamaz” hükmü yer almıştır.

Çiftçinin ise Tarım kanunu gereği alacağı 211 Milyarı geçmiştir. Çiftçi borçları silinmeli, çiftçi faiz ve haciz kıskacından çıkarılmalıdır.

Durmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Sn. Pakdemirli’ye yaptığı çağrıda;

Yem fabrikaları akaryakıt fiyatlarından dolayı nakliye maliyetlerinin arttığını, buğday ve arpa açığının olduğunu, soya, ATK ve DDCS gibi protein kaynaklarının fiyatının kur nedeniyle yükseldiğini ifade etmektedir.  

Acilen Yem Konseyi kurulmalı, devlet tarım ve hayvancılık girdilerini acilen güncellemeli, Ziraat Odaları, Üretici Birlikleri, Yem sanayicileri ve üreticilerle masaya oturup mutlaka çözüm bulunmalıdır.  

Kuraklıktan dolayı Arpa ve Buğday üretiminde verimin düşük olacağı gerçeği ortadadır. Acilen bu konuda da bir çalışma yapılmalı ve önlem alınmalıdır. Önlem alınmazsa yem ve un fiyatlarının ciddi derecede artacağı gözle görülen bir gerçektir. Bu da demektir ki, can çekişen tarım ve hayvancılığın bitmesi anlamına gelmektedir.

Üreticiler için acil bir teşvik paketi açıklanmalıdır.

Hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasında aksaklık yaşanmaması için acil eylem planı hazırlanmalı ve uygulanmalı, yem fiyatlarına gelen zamlara karşı üreticiyi rahatlatmak adına acil tedbirler alınmalıdır.

Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli finansman sağlanmalıdır. Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru şartları kolaylaştırılmalıdır.

Ülke olarak sıkıntılı bir süreçte olduğumuzu belirterek kamusal bir görev bilinciyle  “örneğin et açığında Et ve Süt Kurumu devreye girip gemilerle nasıl hayvan veya et getiriyorsa, Toprak Mahsulleri Ofisi nasıl arpa buğday getiriyorsa işte bugün de TMO çok acil yem sektörünün temsilcileriyle görüşüp soya, ATK ve DDCS gibi protein kaynaklarının ithalatını bizzat yapıp yem üreten firmalara temin etmelidir ” dedi.

İlgili Yazılar

Başkan Eroğlu Şehir Parkı çalışmalarına hız verdi

TOKATtan Haber

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ölümünün 82. Yılında Törenle Anıldı

TOKATtan Haber

Sağlıkta Adli Uygulamalar ve Yasal Sorumluluklar

TOKATtan Haber

Yorum Yaz