Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

“Dostlar alışverişte görsün” konferansı

Haberiniz oldu mu bilmiyorum, Tokat Belediyesi’nin ancak en çok da OKA ’nın mali katkı ve destekleriyle düzenlenen ve Tokat Dedeman Otel’de Ekoturizm ve Sürdürülebilir Turizm olarak çevirebileceğimiz “Ecotourism and Sustainable Tourism” konferansı yapıldı.

Tokat’ta turizm gelişiminden sözde sorumlu olanlar tarafından turizm adına yapılan işler “dostlar alışverişte görsün” mantığıyla yapıldığından, bu konuda bir iki kelam edip, her zaman olduğu gibi “ tarihe not düşmem” gerekiyor.

Çoğunluğu yabancı uyruklu olan konuşmacı listesinden İki gün sürdüğünü anladığımız konferansta maşallah 2 günde 70 kişinin konuşması planlanmış!

Programın 09.00 da başlayıp, bir saatlik öğle yemeği molasıyla birlikte saat 17 ya da 18 de sonlandığını düşünecek olursak, konferansın toplam 15 ya da 16 saat sürdüğünü ve konuşmacı başına ortalama 10 dakikalık bir süre düştüğünü söyleyebiliriz.

Konuşmacılar kendilerine ayrılan 10 dakikalık sürede Ekoturizm ve sürdürülebilirlik konularında neler anlattı, katılımcılar da neler anladı bilmiyorum.

Bildiğim bir şey var ki, konuşmacı listesine baktığımda, yerel konuşmacıların neredeyse tamamının; Milletvekilleri Sayın Mustafa Arslan, Sayın Yücel Bulut, Sayın Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu’ da dâhi, “Tokat’ Yöresi Ekoturizm potansiyeli” ve Tokat’taki “sürdürülebilir turizm” kavramına yönelik yaklaşım ve tarihsel süreci hakkında en ufak bilgilerinin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Hatta daha ilerisini söyleyeyim, bu konferansı düzenleyen Sayın Murtaza Kalender’in de Tokat’taki “Ekoturizm potansiyeli” ne yönelik daha önceleri yapılan saha çalışmaları hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığı gibi, Tokat’ta turizm gelişiminden birinci derece sorumlu olan kurumların ve yöneticilerin “turizmde sürdürülebilirlik kavramı” hakkında net bir düşünceye ve duruşa sahip olmadıkları da artık Bektaşi sırrı olmaktan çıkmıştır.

Eğer bu konferans, “Ekoturizm ve turizmde sürdürülebilirlik” konularının işlendiği, anlatıldığı, bu kavramlarla ilgili bilgilerin sunulduğu bir konferans ise o zaman da akla şu soru geliyor? Turizmde başat rol alması gereken turizm etiketli yetkililer ya da sektörde uzun süredir şu veya bu şekilde yer alan yatırımcılar, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun ve konuları iyi bilen akademisyenlerin bulunduğu bir şehirde bu kavramları bugüne kadar öğrenmemişler de, şimdi mi öğrenecekler?

Öyle ki konferansta konuşmacı olarak yer alan kimi yerli isimlere baktığınızda bırakınız Ekoturizm konusunu, Tokat’ta ki Ekoturizm gizili hakkında dahi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyebilirim.

Yine bu konferansa, bir belediye başkanının dışında (Erbaa) diğer belediye başkanlarının ve Zile TSO Başkanı dışındaki meslek odası başkanların da neden katılmadığı sorusu da yanıtlanmaya muhtaç bir konudur.

***

Bir konunun altını önemle çizeyim. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu’nun Türkiye tek yetkili elçisi olarak sunulan Sayın Murtaza Kalender’in, hemşerimiz olarak böyle bir organizasyon düzenlenmesi ve Tokat turizmine katkı sunmaya çalışması çok doğaldır ve kendisi bu yazıyla dile getirdiğim eleştirilerden uzaktır (münezzehtir). Aynı husus bu etkinliğe mali katkı sağlayan OKA temsilcisi için de geçerlidir.

Ancak Tokat turizminin tarihsel sürecinden ve yaşanmış deneyimlerimden yola çıkarak şunun altını kalınca çizeyim, söz konusu organizasyon bu haliyle bir “reklam” dan öteye bir anlam taşımamaktadır ve Tokat turizmine ivme kazandıracak hiçbir somut ve yararlı çıktı oluşturmayacak, turizmde sürdürülebilirlik kavramına hizmet etmeyecektir.

Turizmde sürdürülebilirlik kavramına hizmet edilebilmesi için turizm gelişimini gündelik, dar kapsamlı, kısa vadeli karar ve politikalarla yönetiyormuş gibi yapmak yerine uzun vadeli, amaç ve sonuç yönelimli stratejik planlama ile yönetilmesi gerekmektedir.

Kendi hazırladıkları “Turizm Eylem Planı” nı dahi uygulamaya alamayanların “turizmde sürdürülebilirlik” adında bir konferans düzenlemeye çalışmaları tam bir komedidir.

Ekoturizm konusunu geçtim, 1993’ den bu yana geçen 28 yıllık Tokat turizm gelişme sürecini tam 5 kez kesintiye (akamete) uğratan “Tokat turizmi sorumsuz sorumlularının” “turizmde sürdürülebilirlik” kavramından dem vurmaları “reklam” dan, (PR) dan öteye geçmeyecektir.

Özetle; artık söz değil, eylem zamanıdır.

En azından 12 yıldır hala bunu anlayamayan, turizminde hedeflenen noktaya ulaşılabilmesi için, Tokat genelindeki tüm turizm dinamiklerinin, belirli bir strateji çerçevesinde, hedefe dönük, uyumlu ve koordineli olarak harekete geçirilmesi gerektiğini göremeyip, sonuçsuz işlerle gün öldürmeye çalışanlar bilsinler ki, kendilerini ihya etseler de Tokat turizminin gelişimine tek bir katkı sunamayacaklardır.

 Tokat’ta ekoturizmin gelişmesi gerçekten isteniliyorsa yapılacaklar bellidir. Hazırlanacak bir “Ekoturizm Projesi” ni yaşama geçirmek ve Tokat’taki ekolojik turizm alanlarının belirlenmesi ve bu alanların yapılacak çalışmalarla turizme kazandırılmasıdır. Bunu anlamak çok mu zor?

Üstelik bu konuda Tokat’ta dönemin Niksar Belediye Başkanı Sayın Duran Yadigar tarafından İspanyol Tecnoma TCT firmasına organik tarım, agro-eko turizm, çiftlik turizmi, organik tarım, tarım turizminin geliştirilmesi ve kırsal turizm faaliyetlerine entegre edilmesine yönelik bir saha çalışması yaptırılmış, Tokat’taki ekoturizm alanları saptanmış ve bu konuda bir Ekoturizm çalıştayı düzenlenmiştir.

Bu firmanın yaptığı bilgilendirme sonrası Tokat Turizm Tanıtım Derneği (TUDER) tarafından OKA’ ya sunulmak üzere bir Ekoturizm Projesi hazırlanmış ancak dönemin Tokat Valisi Sayın Şerif Yılmaz’ın Kayseri’ye atanması ve Niksar’da belediye başkanlığı değişimi ile proje sahipsiz kalmıştır.

Tokat Turizm Tanıtma Derneği’nin uzun süredir üstünde çalıştığı, bu konuda uzmanlaşmış yabancı firmaların saha araştırmaları sonucu “Ekoturizm alanları” olarak belirlediği noktalar üzerinden hazırladığı “Ekoturizm Projesi” ni dikkate almayanların bugün “Ekoturizm ve turizmde sürdürülebilirlik” konularıyla oyalanmaları hem gülünç hem de “Tokat turizmdeki gelişmelerin kesintiye (akamete) uğratıldığı savımızı doğrular niteliktedir.

***

Söz konusu etkinliğin Tokat’ın tanıtımına katkı sunduğu, yurt içinden ve dışından gelen insanlara Tokat’ın tanıtıldığı söylenebilir. Ancak “taşıma suyla değirmen dönmez ve birkaç yılda bir yapılan etkinlikler Tokat turizminin sürdürülebilirliğine hizmet etmez.

Tokat turizminde sürdürülebilirliği sağlayabilmeniz için, Tokat turizmini gezginler ve seyahat acentaları tarafından talep edilir bir konuma ulaştırmanız gerekir.

Bunun için de öcelikle Tokat turizm döngüsü bileşenlerinin tamamlanması ve turizme ilişkin performans göstergelerinizin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu kavramlardan bihaber olup da, geçici (palyatif), günü birlik ve akçeli işlerle uğraşanlardan turizmi geliştirmeleri beklenemez.

Özetle, başarısızlıkları her geçen gün tescillenen sözde turizm etiketli yetkililerin yetersizliklerinin üstünü örtmeye çalışmak için havanda su döğmeleri Tokat Turizmini gelişmesine katkı sağlamayacaktır.

Eğer milletvekilleri, belediye başkanları, gelen valiler, oda başkanları, OKA temsilcileri ve sektör temsilcileri Tokat turizminin gerçekten gelişimini istiyorlarsa TUDER’ in raporlarına, hazırladıkları proje metinlerine göz gezdirmelerini, Tokat’taki turizmin tarihsel süreci hakkında bilgi edinmelerini ve derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Selim Çakar’ı dinlemelerini öneririm.

Kendi beceriksizliklerini gizlemek için “geçmişe takılmayalım” diyenlere itibar etmeyip, Tokat turizminin tarihsel gelişimini ve turizm sürecini bilmek, turizmde gelişmenin altın anahtarıdır.

Unutulmamalıdır ki, geçmişi bilmeden geleceği kurmak olanaklı değildir.

İlgili Yazılar

Bakanlıktan talimat gelmese Corona denetimi umurlarında bile olmayacaktı!

TOKATtan Haber

Vali de torpil yapıyorsa…

TOKATtan Haber

2020 yılı bal hasadı başladı

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.