Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat Bölge Planı İl Çalıştayı ve Başkan Eyüp Eroğlu (1)

Tokat Belediyesi web sayfasında yer alan haberden öğrendiğime göre, Tokat’ta Bölge Planı İl Çalıştayı düzenlenmiş.

Haberde yer aldığı şekliyle çalıştayın amacı kısaca 2024-2028 yılları arasında Tokat’ta OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) ile birlikte yapılacak çalışmaların kapsamının belirlenmesi olarak özetlenmiş.

Bu çalıştaya kimler davet edilmiş, kimler katılmış bilmiyororum. Bu çalıştay sonucu ortaya Tokat’ın da içinde yer aldığı nasıl bir “Bölge Planı” çıkacak çalışmalar tamamlandığında göreceğiz.

Temennim odur ki, hazırlanacak olan bu bölge planının akıbeti, 2006 yılında T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nce hazırlanıp yayınlanan, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı kapsayan “Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Bölgesel Gelişme Ana Planı” gibi olmaz.

Çok detaylı, sorunları, çözüm için neler yapılması gerektiğini, strateji ve yeniden yapılandırma senaryolarını, geleceğe dönük projeksiyonları içeren bu değerli çalışma ne yazık ki, Tokat özelinde söylemem gerekirse bir çekmeye konmuş ve bu çalışmayla tüm kalkınma alanlarına yönelik önerilerin neredeyse tamamı göz ardı edilmiştir.

Umarım bu kez böyle olmaz ve Tokat için elzem olan gelişme senaryoları, senaryo olarak kalmayıp, uygulamaya alınır.

***

Ne üzücüdür ki, 2006 tarihli bu planda Tokat’ın da yer aldığı TR83 Bölgesi’nin vizyonu;  “Türkiye’nin Karadeniz’e açılan kapısı olmuş, yaşam kalitesini yükseltmiş, çevreye duyarlı, rekabetçi, hızla gelişen bölge” olarak belirlenmiştir.

Tokat’ın hala Karadeniz’e açılan kapısı olamadığı, yaşam kalitesini istenilen seviyeye çıkaramadığı, rekabetçi piyasalara erişmede zorluklar yaşadığı düşünüldüğünde, Sayın Eyüp Eroğlu’nun sorunlu alanları dile getirmesi önem kazanıyor.

Çünkü haberde Sayın Eyüp Eroğlu’nun ifade ettiği şekliyle, yalnızca 3 konunun; “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”,  “Tokat ulaşım ağı” ile “iletişim ve ortak akıl” hedeflerinin gerçekleştirilmesi halinde dahi Tokat çağ atlar.

Bu konulardan ikisi;  “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” ve  “Tokat ulaşım ağı” makro ölçekte yani siyasal iktidar tarafından çözülmesi gereken sorunlar iken, “iletişim ve ortak akıl” konusu mikro ölçekte, yani yerel aktörlerce (kamu, belediyeler, yarı kamusal meslek örgütleri, üniversite, sivil toplum, yerel medya ve özel sektör, kısaca paydaşlarca) çözüme kavuşturulması gereken önemli bir husustur.

Bu bağlamda Sayın Eyüp Eroğlu’nun “iletişim ve ortak akıl” vurgusu çok kıymetlidir. Kuşkusuz makro ölçekte “Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”,  “Tokat ulaşım ağı” hususları da önemlidir.

Ancak şehrimiz için yaşamsal derecede önemli olan makro ölçekteki bu yatırımların gerçekleştirilmesi için “iletişim ve ortak akıl” a ve bu kuralı sahiplenip seslendirmeye ihtiyacımız vardır.

Eminim çoğunuz bu saptamama katılacaktır. Şehrimizin iki temel sorunu vardır. Birincisi plansızlık, diğeri ise şehrin sorunlarının ve kaderinin stratejik planlamanın aktörleri ile tartışarak oluşturmamaktır. Gelen valiler bile şehrin aktörleriyle istişare etmeden şehrimizle ilgili kendi planlarını uygulamaya almakta, kısa görev süreleri tamamlandığında bizi kendi sorunlarımızla baş başa bırakarak şehrimizden ayrılmaktadır.

Bu anlamda Tokat’taki tüm aktörler birbirleriyle iletişim halinde ve öncelikle Tokat’ın makro ölçekteki taleplerini tek ses olarak seslendirmeleri çok yararlı sonuçları ortaya çıkaracaktır.

Böylelikle her kesim iletişim ve ortak aklı egemen kılarak, birlik ve beraberlik içinde, her kafadan çıkan ilgisiz seslerin oluşturduğu ses uyumsuzluğunu (kakafoniyi)  iyi yöneterek, siyasal iktidarın dinleyeceği bir senfoniye çevirebiliriz.

Tecrübe ile sabittir, iletişimi ve ortak aklı öncelemeyerek tek ses tek tek yumruk olmayan Tokat’ı kimse dinlemez ve makro ölçekteki “İhtisas Organize Sanayi Bölgesi” ve  “Tokat ulaşım ağı” gibi konularına genel siyasi otoriteyi temsil edenlerin (devleti yönetenlerin) hiç birisi el atmaz.

NOT: PAZARTESİ GÜNÜ:  Tokat Bölge Planı İl Çalıştayı ve Başkan Eyüp Eroğlu (2)

İlgili Yazılar

Erbaa Belediyesi’nden Koronavirüs afişleri

TOKATtan Haber

Mustafa Arslan’ın 15 Temmuz mesajı

TOKATtan Haber

Tokat Belediyesi günlük 7 bin maske üretiyor

TOKATtan Haber

Yorum Yaz