Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Adı var kendisi yok bir yapı: Tokat Kent Konseyi …

Sayın Sevan Çamlıca Tokatlıların Yeri Gülistan Sosyal Medya Platformu’nda 25 Haziran Cumartesi günü Tokat Kent Konseyi ile ilgili bir paylaşım yapmış ve ben de bu paylaşımın altına bir yorumda bulunmuştum.

Sevan Bey’in paylaşımına yorumda bulunursan başına gelene de katlanmak zorunda kalırsın.  Sevan Bey yılların deneyimli gazetecisi, durur mu? Hemen “Kadir Bey bu yerinde tespitler ve eleştiriler yorum aralarında kalmamalı bunu daha görünür yapmak lazım” diye paylaşımda bulununca bana da yazmak düştü.

Aslında yerel bir gazeteciyle yaptığı söyleşide “eleştirel dil ve yapıcı dilin doğru yer ve zamanda kullanılması gerekir” diyen Kent Konseyi Başkanı’na yapıcı eleştirilerimin yer aldığı bu minvaldeki bir yazıyı 2019 da kendisine göndermiştim.

Tokat Kent Konseyi ile ilgili bu yazdıklarımı okuyacaklardan ya da bu yazıdan nasibini alacaklardan ise, şu saptamayı göz önüne alarak ilerlemelerini öneririm.

Bir eylemin, işin ya da görevin “hangi gerekçeyle” veya “hangi sebeple” yapıldığına “neden-sonuç” ilişkisiyle yanıt aramak zorundayız. Sebep olmadan sonuç olmaz! Sonucu sebepten kopardığınız zaman konu hakikatle bağını koparır!

Bu nedenle birazdan Tokat Kent Konseyi ile ilgili saptama ve eleştirilerimi okuyanlar yazıyı işi duygusala, tanışıklığa, bu kuruluşta görev almışlığa bağlamadan, sebep-sonuç bağlantısını göz ardı etmeden ve konunun hakikatle bağını koparmadan değerlendirmelerini dilerim.

Tokat Kent Konseyi denilen yapı, Tokat’taki çevre ve kalkınma arasındaki yaşamsal köprünün güçlendirilmesini ve yerel kalkınmanın “sürdürülebilir” olmasını ilke edinen teori ve pratikler bütünüdür.

Ne yazık ki, Tokat Kent Konseyi başkanı veya yönetimi ya bunun farkında değil ya da bu yapıyı pek önemsemiyor.

Bu saptamanın doğruluğunu, Tokat Kent Konseyi’nin ciddiyetten uzak web sayfasına bakmakla dahi anlarsınız. Gerçekte yerel halkla; Tokatlılarla bir iletişim mecrası olması gereken Tokat Kent Konseyi web sayfası 26 Haziran 2022 tarihi itibariyle, yalnızca “Ana sayfa”, “Proje gönder” ve “Kent Konseyi nedir” gibi yararsız 3 sekmeden ibarettir. Bu web sayfası Tokat Kent Konseyi’ne verilen değersizliğin dışa yansımasıdır.

Oysa Tokat Kent Konseyi denilen yapıdan, Tokatlılar için yararlı olacak ve bu kuruluşun kurumsal kimliğini ortaya koyacak, değerini artıracak bilgi paylaşımlarında bulunması ve buna uygun sekmeler (içerikler) oluşturması beklenir.

Böylesine önemli bir kuruluşun web sayfasındaki son duyuru bile 2019 tarihlidir. Varın siz anlayınız. Bu konsey bugüne kadar ne yapmıştır? 2022 yılında ne tür projeleri uygulayacaktır? Hangi savunuculuk faaliyet ya da projelerini hayata getirmiştir?  Tokatlıların hiçbir bilgisi yoktur. Adı kent konseyi ama tam bir kapalı kutu!

Örneğin böylesine önemli bir kuruluşun yıllar itibariyle hazırlamış oldukları ve web sayfasında Tokatlıların incelemesine sundukları bir “faaliyet raporu” olmaz mı?

Bundan geçtim. Bu kuruluşun başkanı kimdir, biyografisi nedir? Kuruluşun organizasyon yapısı (şeması) nasıldır? Yürütme kurulu, çalışma grupları, bu grupların kimlerden oluştuğu niçin web sayfasında yer almaz? Bu konseye bağlı meclisler (Çocuk Meclisi, Yabancılar Meclisi, Engelliler Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi vs.)  var mıdır? Varsa kimlerden oluşmaktadır. Şehrimiz için hangi çalışmaları yapmışlardır? Hangi somut ve ölçülebilir çıktıları, sonuçları elde etmişlerdir? Konsey bugüne kadar hangi projeleri (etkinlik değil) gerçekleştirmiştir? Gerçekleştirmeyi planladıkları ne tür projeleri vardır? Genel kurul gündem maddeleri web sayfasından neden duyurulmuyor? Mevzuat, kent konseyinden haberler, fotoğraf galerisi, varsa yayınları, kurumsal kimlik çalışması gibi konuları yurttaşa aktaracak zenginlik ve içerikte bir web sayfasına neden sahip değildir?

Kent Konseyi başkanı olmak, bu kuruluşa değer katmayı gerektirir. Elbette yürütme kurulu hep birlikte sorumludur ama kent konseyi başkanının birincil görevi dengeleri gözeterek, öneriler geliştirerek, farklı düşüncedeki kentlileri bir amaç etrafında toplayarak, gelen eleştirileri dikkate alarak, katılımcı belediyecilik anlayışını egemen kılarak, belediye ve paydaşlarla sağlıklı ve verimli işbirliği yaparak şehre ve sürdürülebilir kalkınmaya değer katmaktır.

Bir kent konseyinin, suya sabuna dokunmadan, “dostlar alışverişte görsün” türünden kendi mahallelerine etkinlikler düzenleyerek yönetilmeye çalışılması, o kent konseyini belediyenin devamı şekline sokar ki, onun adı Kent Konseyi olmaz.

İlginç olan “belediyenin devamı” şekline bürünen bir kent konseyi belediye başkanı için de sorundur?

Farklı düşüncedeki kentlileri bir araya getiren, şehirle ilgili sorunları ve çözüm önerilerini saptayan bir kent konseyi başkanı belediye başkanı için de bir şanstır. Bir kent konseyi başkanı bu kuruluşu, Tokatlıların ortaklaşa karar alma ve uygulamada, bir kesimin değil, toplumun ortak çıkarlarını dile getirmede, çatışma noktalarının çözümünde ve belediye başkanına sunulmak üzere projeler geliştiren yararlı bir yapı haline getirebilir.

Ancak, Kent Konseyi Başkanının söylemleriyle de örtüşmeyen uygulamaları ne yazık ki, şehrin gelişimi konusundaki kimi gönüllü kuruluşların ya da yaratıcı grubun (fikir insanlarının)  Kent Konseyi ile “aynı hedefte buluşmalarını” engelliyor.

Örneğin kişisel olarak şunu hep merak ederim. Tokat Kent Konseyi’nde kentin kalkınma öncelikleri, sorunları, vizyonu (ki varsa) sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde tartışılıp belirlenmiş midir? Belirlenmişse hangi çözümler geliştirilmiştir?

Kente ilişkin hangi temel stratejiler ve faaliyet planları belirlenmiştir? Belirlenmişse, bu temel stratejiler ve faaliyet planlarıyla ilgili uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturması sağlanabilmiş midir? Ya da buna yönelik hangi katkıda bulunulmuştur?

Aslında soruları daha da çoğaltabiliriz.

Ancak farklı düşünsel alanlara sahip yerel aktörlerin bir araya getirilemediği, katılımcı ve stratejik yönetişimin benimsenmediği, benimsenip geliştirilemediği bir ortamda Kent Konseyleri “adı var kendisi yok” türünden yapılardır.

İlgili Yazılar

“Binlerce Suriyeli devlet okullarında görevlendirildi”

TOKATtan Haber

Şeriat devleti kurulur mu?

TOKATtan Haber

TOBB’dan 81 ile ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.