Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır sonunda görevinden alındı…

Gelişi sessiz ve derinden oldu.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne nasıl kimler tarafından getirildi bir bilmece olarak kaldı.

Yanlış anımsamıyorsam Aralık 2018’ de bu göreve atandı, Tokat Turizminin gelişimine önemli ve ilgili sektörün hissedebileceği hiçbir ivme kazandıramadan, söylentilerle, kusurlarla 3 yıl 7 ay o makamda bulunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 Ağustos’ da görevden alındı.

Gidenin arkasından kılıç sallamak gibi bir alışkanlığım hiç olmadı.

Ancak göreve getirildiğinden birkaç ay sonra, bu kişinin bu göreve yaraşır olmadığını çeşitli kereler yazdım. Bu konuda hazırladığım “Tokat Turizmi Neden Gelişmiyor?” başlıklı bilgi notunu dönemin Tokat valisine, Tokat vekillerine, rektöre, belediye başkanına, özel idaresi meclis başkanına, Tokat TSO Başkanına, il parti teşkilat başkanlarına gönderdim.

Sürdürdüğü söylem ve icraatları sonucunda, bu kişiyle ilgili düşüncelerimi O görevdeyken, saklamadan gizlemeden, arkasından konuşmadan açık açık gereken yerlere ilettim ve her fırsatta, her platformda dile getirdim.

Bu sebepten bugün de konuşmaya hakkım olduğunu düşünüyorum.

Anımsarsınız, Tokat’ta “Tokat Yavaş Moda Günleri ve El Sanatları Festivali” yapıldı ve bu festival fiyasko ile sonuçlandı. (ki bu festivalin yanlış organize edilmesi halinde fiyasko ile sonuçlanacağına, bunu önlemek için neler yapılması gerektiğine dair bir bilgi notu hazırlamış ve dönemin Vali Yardımcısı Sayın Bülent Karacan’ a sunmuştum. O da bu hususları dikkate almak için çok özen göstermiş, bu etkinlik için bir çalışma grubu oluşturmuş ancak bu arada Erbaa’ya Kaymakam olarak atandığından konuyla ilgisi kesilmişti. Kendisi Allah uzun ömür versin hayattadır, doğruluğunu öğrenmek isteyenler O’na sorabilirler)

 İşte “Bilgi Edinme Yasası” ndan yararlanarak Tokat İl Kültür Müdürlüğü’ne bir başvuruda bulunmuş ve bu etkinlikte mankenlere, basılan tanıtım materyallerine ve etkinliğin tamamına kaç lira ödendiği ile bu etkinliğe kaç el sanatkârının çağrıldığını ve kaçının katıldığını sormuştum.

Başvurumun sonunda da “Bu etkinliğin somut ve ölçülebilir çıktıları neler olmuştur?” sorusunu yöneltmiştim.

Gelen yanıtlar bir resmi kurumun ciddiyetine, saygınlığına gölge düşürecek ve kurumun başındaki kişinin yetkiliğinin bilgi, birikim ve donanım düzeyinin yerlerde süründüğünü gösterir nitelikteydi.

Şöyle ki; yanıt olarak gelen yazıda, “mankenlere yaklaşık takriben…TL ödenmiştir”, tanıtım materyallerine yaklaşık takriben….TL ödenmiştir”, Etkinliğe yaklaşık takriben….adet el sanatkarı davet edilmiştir” denilmekteydi. Bir tutar, bir sayı “yaklaşık takriben” diye verilir mi? Kaç lira ödenmişse o söylenir. “Yaklaşık takriben ne demek? Şu ciddiyetsizliğe bakınız. Hem yaklaşık, hem de takriben. İkisini de bir arada kullanmışlardı.

“Etkinliğin somut ve ölçülebilir çıktıları neler olmuştur?” soruma ise yazılı olarak, “Etkinliğin somut ve ölçülebilir çıktılılarının neler olduğu sorunuz anlaşılamamakla birlikte…” diyerek bana sorumla ilgili olmayan bir dizi masal yazmışlardı.

Düşünebiliyor musunuz? Bir il kültür turizm müdürü ve de yardımcısı, gerçekleştirilmiş bir etkinliğin somut ve ölçülebilir çıktılarının neler olduğu hakkında bir bilgi, birikim sahibi bile değiller.

En ilginci de bana gönderdikleri yazıda “Bu etkinlikle organizasyon yapma becerisi kazandık” demişlerdir iyi mi? Hem o günün parasıyla 500 bin lira para harcayacaksınız hem de “organizasyon yapma becerisi kazandık ” diyeceksiniz. Böyle duyarsızlık olur mu? Özel sektörde böyle bir durum yaşansa adamı kapının önüne koyarlar. Buna devletin parası ile hovardalık yapmak denmez de ne denir?

Bu kadarla kalsa iyi! Bu kurumun başında bulunan ve sonunda görevden alınan bu kişi, birçok kişinin bulunduğu bir yemekte pervasızca, belki cahilce, belki de bilerek ve isteyerek “Tokat’ta turizm gelişirse toplumun ahlakı bozulur” diyebilmiştir.

Bu sözü eden ve bu görevin gerektirdiği bilgi, birikim ve donanıma sahip olmadığı anlaşılan kişi, başında bulunduğu İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde bir takım kusurlu ayıplı işlerin de doğmasına yol açmış ve sonuçta da görevden alınmıştır.

Değerli okurlar, iddia ile söylüyorum, Tokat turizmi 1993 yılından beri turizm ilmine uygun, sürdürülebilir hiçbir gelişme sağlayamamıştır. Yapılan tüm çalışmalar şehrin dinamikleriyle ve tasarımsal süreçten yoksun şekilde yapılmış, bu nedenle de sürekli kesintiye uğramıştır.

Kuşkusuz bu konuda gayreti olan sorumlular ve kusurlarından sorumlu tutabileceğimiz başka kurum ve kuruluşlar da vardır ama bunun birinci derecedeki sorumlusu Tokat turizmin gelişimine yönelik ilmi teori ortaya koyamayan ve bu nedenle de teoriden pratiğe geçemeyen, turizm geliştirme çalışmalarının kesintiye uğramasına engel olamayan ve şimdi de görevinden alınan Tokat İl Kültür Turizm Müdürüdür.

Bu konuda diğer sorumlulukları olanlar da şimdilerde soruşturma geçiren müdür yardımcı ile Tokat turizminin gelişimi için inisiyatif alamayan, suskun kalan, yapılan yanlışlıklara karşı duramayan şube müdürleridir.

Değerli okurlar, Tokat turizminin 1993 yılından beri turizm ilmine uygun, sürdürülebilir hiçbir gelişme sağlayamadığını, dönem dönem bu konuda önemli ataklar yapılmaya çalışıldığında da kesintiye uğradığının altını bir kez daha çizeyim.

Bunu dilemeleri halinde gerekçeleriyle, verilerle bu şehrin gelişimden birinci derecede sorumlu valisine, vekillere, belediye başkanlarına, rektörüne, il genel meclisi başkan ve üyelerine,  meslek odası başkanlarına, yeni gelecek il kültür turizm müdürüne ve yerel medyaya sunmaya hazır olduğumu da her zaman bildirdim bildirmeye de devam edeceğim.

Tokat karşılaştırmalı üstünlüğe sahip tarım sektöründen sonra, Turizm sektörü ile önemli bir gelişme sağlayabilir.

Ancak bunun koşulları vardır.

Bunun birinci koşulu; turizm ilmine uygun çalışmaların bu konuda bilgi birikim ve donanıma sahip bir kaptan rehberliğinde, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ve stratejik planlamanın aktörleri kabul edilen kent paydaşlarıyla birlikte uygulamaya alınmasıdır.

Bunun için de öncelikle bu makama yaraşır, bu konuda bilgi birikim ve donanım sahibi, turizm geliştirmede kritik öneme sahip stratejik planlamayı dikkate alan,  turizm gelişiminin uzun vadeli amaç ve sonuç yönelimli stratejik planlama yerine gündelik,  dar kapsamlı, kısa vadeli politikalarla ve kararlarla yönetilmesine onay vermeyen bir kişinin bu makama atanması ve bu müdürlüğün müdürler kadrosunda da bir değişimin gerçekleştirilmesi yaşamsal görünüyor.

Bu konuda ki en önemli görev de başta Sayın Özlem Zengin olmak üzere, AKP Tokat Milletvekilleri Sayın Yusuf Beyazıt ve Sayın Mustafa Arslan’a düşüyor. Elbette bu konuda Sayın Kadim Durmaz ile Sayın Yücel Bulut’un da bu göreve yaraşır bilgili, birikimli, donanımlı birisinin bu makama getirilmesine katkı vermeleri arzu edilir.

Yapacakları bir girişimle Tokat’ın turizmdeki baş aşağı edilmiş şansını değiştirebilir, Tokat’ın turizm değerlerini koruma-kullanma dengesi içerisinde ekonomik değer yaratan çıktılara dönüştürebilirler.

Üstelik seçimler yaklaşıyor, tam da sırası…

İlgili Yazılar

Hutbelerde ‘Haram’ Deniliyordu: Diyanet’in Faizden Para Kazandığı Sayıştay Raporuna Yansıdı

TOKATtan Haber

Tarımda kriz kapıda!

TOKATtan Haber

“Şeker fabrikaları kapanabilir”

TOKATtan Haber

Yorum Yaz