Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde neler oluyor?..

Bilgisi olmayanlar için anımsatalım, Müdür Adem Çakır hakkında ileri sürülen birtakım savlar nedeniyle gündeme gelmiş, bunun sonucunda bir soruşturma geçirmiş ve görevden alınmıştı.

Bu konuda 6 Ağustos 2022’ de “Tokat İl Kültür Turizm Müdürü Adem Çakır sonunda görevinden alındı” başlıklı bir yazı kaleme almış ve 2018 yılından itibaren bu kişinin il kültür ve turizm müdürlüğü görevinin gerekliliklerini yerine getirecek bilgi, birikim ve donanıma sahip olmadığını gerekçeleriyle anlatmaya çalışmıştım.

Bu yazımda ayrıca, “… öncelikle bu makama yaraşır, bu konuda bilgi birikim ve donanım sahibi, turizm geliştirmede kritik öneme sahip stratejik planlamayı dikkate alan,  turizm gelişiminin uzun vadeli amaç ve sonuç yönelimli stratejik planlama yerine gündelik,  dar kapsamlı, kısa vadeli politikalarla ve kararlarla yönetilmesine onay vermeyen bir kişinin bu makama atanması ve bu müdürlüğün müdürler kadrosunda da bir değişimin gerçekleştirilmesi yaşamsal görünüyor” demiştim.

Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde yaşananlar, ortaya dökülen çirkinlikler, yasal olmayan uygulamalar ve ileri sürülen savlar bu saptamamı doğrular niteliktedir.

Adem Çakır görevden alınmadan önce, bu müdürlükte görevli bir bayan üzerinden çirkin bir dedikodu üretilmiş, dönemin müdürü Adem Çakır bu çirkin dedikoduların gerçek olup olmadığını araştırmadan bu bayanı yürüttüğü görevinden almış, bunun üzerine yaşanan gelişmeler Müdür Yardımcısı Sayın Ali Uçar’a kadar uzanmıştır.

Hakkında çirkin dedikodular çıkarılan bayan personel bu işin peşini bırakmamış, söylentilerin gerçek olmadığı anlaşılmış, bu sırada Müdür Yardımcısı Ali Uçar’ın odasına “gizli kamera” yerleştirdiği ve bundan da kimsenin haberi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Sayın Ali Uçar hakkında soruşturma açılmıştır.

Düşünebiliyor musunuz, bir il kültür turizm müdür yardımcısı odasına gizli kamera yerleştiriyor, odasına geleni gideni, yapılan konuşmaları kayıt altına alıyor ve bunu gizliden yapıyor. Odasına gelen kişilerin haberi olmadan ses kaydı veya görüntü kaydının alınması, fotoğrafının çekilmesi veya videosunun çekilmesi Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eder.

Bir müdür yardımcısı yasaya ve ahlaka aykırı bu kayıtları hangi amaçla yapar? Gizliden elde ettiği ses ve görüntü kayıtlarını yeri geldiğinde ifşa etmek için mi? Bu müdürlükte çalışan diğer personel böyle bir müdür yardımcısına saygı ve güven duyar mı? Onunla çalışmak ister mi? Bu zihniyetteki bir müdür yardımcısı o görevde tutulur mu, değerlendirmesini okurlara bırakıyorum.

Sadece bu “gizli kamera” konusu bile adı geçen müdür yardımcısının bırakınız müdürlük kadrosuna yükseltilmesini, müdür yardımcısı kadrosuyla Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nde dahi tutulmamasını, en azından görev yerinin değiştirilmesini gerekli kılmaz mı?

Diğer bir sakıncalı husus da, bir kamu görevlisi olan İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı Sayın Ali Uçar’ın, Tokat Turizm İşletmecileri Derneği’nin başkanlığını yapmasıdır.

Halen Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü Müdür Yardımcısı olarak kamu görevi yapan ve bir turizm işletmesi sahibi olmadığını bildiğimiz Sayın Ali Uçar’ın Tokat Turizm İşletmecileri Derneği’nin başkanı olması yasal açıdan sorunlu olmayabilir ama çeşitli açılardan sakıncalıdır, etik de değildir. Örneğin, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün görev alanına giren konularda derneğe üye olan turizm işletmelerine, kendisinin bir turizm işletmesi varsa kendi firmasına bir ayrıcalık tanıması söz konusu olabilir. Oysa bir il kültür turizm müdür yardımcısı tüm turizm işletmecilerine ve bu konuda girişimde bulunmak, yatırım yapmak isteyen tüm işletmelere eşit mesafede olmak, herhangi bir turizm işletmesine ayrıcalık tanımamak durumundadır.

Bakanlıkça görev verilmesi halinde Bakanlık belgeli turizm yatırım ve işletme tesislerini denetlemek ve denetim sonucu hazırlanacak raporu incelenmek üzere Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne göndermekle sorumlu bir müdürlüğün müdür yardımcısının “Turizm İşletmeleri Derneği’nin” başkanlığını yapması ne kadar etiktir?

Buraya kadar yazdıklarım bir iddia değil, yaşanmış gerçek olaylardır.

Lakin yaşanmış bu olaylar yetmiyormuş gibi şimdilerde de, Hindistan menşeli Hashmi Group adındaki bir yatırımcı firmanın, sözde Tokat’ta yapacağı yatırımlar için gerekli arazi, araç ve gereçlerin bu müdürlükteki birisi üzerine (ismi de söyleniyor ama iddiaların doğruluğu ortaya çıkmadan bu ismi veremiyorum)  alındığı, bu görevlinin mal varlığındaki artışın incelenmesi gerektiği iddia ediliyor.

Asli görevi kısaca Tokat’taki kültür hizmetlerini yaygınlaştırılmak, geliştirilmek, araştırma ve planlama yapmak,  ilde kültür ve turizm bilincini geliştirmek, bölgenin turizm imkânlarını değerlendirmek olan bir müdürlüğün, bu konulardaki çalışmalarla değil de, sürekli ayıplı işlerle anılması dikkate alınması gereken ciddi bir konudur.

Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğ’ne halen bir müdür ataması da yapılmamış olup, bu görev bir başka kurum müdürü tarafından vekaleten yürütülmektedir.

Bu bağlamda özellikle başta Tokat Milletvekili Sayın Özlem Zengin olmak üzere, Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Kadim Durmaz ve Yücel Bulut inisiyatif almaz ve Tokat İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün mevcut müdür yardımcısı ile şube müdürleri kadrosunun bir an önce yenilenmesini ve bu müdürlüğe müdürlük makamına yaraşır, bu konuda bilgi birikim ve donanım sahibi, turizm ilmini bilen birisinin, yeni bir ekiple (müdür yardımcısı ve şube müdürü) atanmasını sağlayamazlarsa Tokat’ın kültür ve turizmde bir arpa boyu yol alamayacağından emin olabilirler.

İlgili Yazılar

Milletvekili Özlem Zengin neyi “sindire sindire” yapmayı planlıyor bilmiyorum ama artık ben içime sindiremiyorum (I)

TOKATtan Haber

Pet şişeler ile sokak köpekleri için yapılan kulübeler Yeşilyurt’ta

TOKATtan Haber

Zile’de Mahalle Temizliği

TOKATtan Haber

Yorum Yaz