Manşet Tokattan

Tarımsal Sit alanlarımız ardı ardına yok ediliyor

TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi, Ziraat Yüksek Mühendisi Oğuzhan Aydın, TOGÜ Ziraat Fakültesinin uygulama alanı içerinde bulanan Tarımsal Sit Alanında yapılması planlan şehir hastanesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı.

TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi Oğuzhan Aydın yaptığı açıklamada, devler hastanesi yapılması planlanan tarız arazisinin Tokat Büyük Ova Koruma alanı içerisinde bulunduğunu, alanın üniversiteye tahsisli olduğunu, söz konusu alanda üniversitenin eğitim öğretim amaçlı yapılaşmaya gidebileceğini ancak bu alanda hastane yapımı için alanın Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanesi yapılması için konunun Tokat Toprak Koruma Kurulu’na gelmesi ve karar Toprak Korumu Kurulu’nun vermesi gerektiğini bildirdi.

Sayın Aydın’ın basın açıklamasının tamamı aşağıda siz okurlara sunulmuştur.

BASIN AÇIKLAMASI

TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi

BASIN BÜLTENİ

Değerli TEMA  Gönüllüleri , değerli yönetim ekibim ve yaptıkları haberler ile Tokat kamuoyunu bilgilendiren İlimizin çok kıymetli medya mensupları, sizleri ofisimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.

11 Eylül 1992 tarihinde rahmetli Hayrettin KARACA ve Ali Nihat GÖKYİĞİT tarafından kurulan vakfımızın varoluş amacı; yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve onu korumaktır. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörüdür.

 Toprağımız varsa ormanımız var, toprağımız varsa tarımımız var, toprağımız varsa meralarımız ve hayvancılığımız var.

Toprağın 1 santimetresinin oluşması için 500 yıl gerekirken her yıl 642 milyon ton vatan toprağı başta erozyon olmak üzere çeşitli sebeplerle kayboluyor. Bu sebeplerin içerisinde tarım topraklarının amaç dışı kullanımı maalesef önemli bir kayıp unsuru olarak yerini almaktadır.

Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları; TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle Vakfın öncelikli hedefi ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasi partilere ve hükümetlere, resmî ve özel kuruluşlara, tüm yaştakilere eğitim veren eğitim kurumlarına, siz saygıdeğer basın yayın organlarına; toprak kayıplarının nedenlerini ve vahim sonuçlarını anlatmaktır.

Bu anlamda amacımız  ülkemizin nedeni ne olursa olsun tüm toprak kayıplarına ve bunun yaratacağı yaşam ve  çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyunu oluşturmaktır. Bu amacı temel değerlerimiz olan ; İŞ BİRLİĞİ, HESAP VEREBİLİRLİK, GÜVEN  VE SİYASİ TARAFSIZLIKTAN asla ödün vermeden gerçekleştirmekteyiz.

Kıymetli basın mensupları sizlerin sayesinde yani İlimiz yerel medyasından öğrendiğimize göre 5 yıllık bir uğraşı sonucunda İlimize çok önemli bir yatırım kazandırılmıştır : “ TOKAT ŞEHİR HASTANESİ”.

Bu uğraşı veren, İlimize bu yatırımı kazandırmak için emek harcayan her yetkili ve etkiliye öncelikli bir Tokat’lı olarak teşekkürü borç bilirim.

Ancak yine siz değerli basınımızdan takip ettiğimiz yapımı planlanan TOKAT SEHİR HASTANESİ’nin inşaa yeri tartışmalarında; kuruluş amacı tarım topraklarını korumak olan bu amaçla 5403 Sayılı kanunun yani “TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU”’nun çıkmasına aracı ve önderi olmuş bir Vakfın İl Temsilciliğinin Vakfın temel değerleri üzerinden söyleyecek sözü ve inandırıcı argümanları vardır.

Değerli katılımcılar, kıymetli basın mensupları;  yapımı planlanan Tokat Şehir Hastanesi’nin inşaa alanının tüm çevresi 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlamasına Dair Yönetmelik’in 17, 18 ve 19 uncu  maddelerine göre BÜYÜK OVA KORUMA  ALANI içerisindedir. Yasa ile korunan KAZOVA BÜYÜK OVASI.

 Yönetmeliğe göre Büyük Ova Koruma Alanı; Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovalar; o ildeki kurulun görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu Kararı ile büyük ova koruma alanı olarak belirlenir. Yani bu akanlar TARIMSAL SİT ALANLARIDIR. Planlanan Şehir Hastanesi yeri Üniversite Kampüs içerisinde olduğundan planlı üniversite genişleme sahalarıdır. Ve bu sahada yapılan amaç dışı kullanım başvurusu Toprak Koruma Kuruluna gelmemektedir. Bu alanda Üniversite eğitim ve öğretim amacıyla ve/veya  öğrencilerin barınmaları amacıyla 5403 sayılı yasaya takılmadan insiyatif alabilmektedir.

Ancak bu alanın Üniversiteden, Sağlık Bakanlığına Hastane yapılması amacıyla devri yukarıda değindiğim bu sahaların kullanım amacına ve amaç maliki ile örtüşmemektedir.. Eğer bu alan Üniversitemizin uhdesinden çıkacak sa 5403 Sayılı yasanın ve 17-19 maddelerinin uygulanması gerekmektedir. Bu alan BÜYÜK OVA KORUMA ALANIDIR. Tarım dışı kullanım iznini İl Toprak Koruma Kurulu tarafından  verimelidir.

Ayrıca bu alanda planlanan, (değerli  yerel basınımız yine sizden öğrendiğimiz ) “devasa”   şehir hastanesinin alanı imar planı olan ve uhdesi Üniversitemizde olan Ziraat Fakültesi uygulama alanı içerisinde olsa bile ( böylelikle 5403 sayılı yasadan muaf) şimdi sayacağım hastalara ve yakınlarına yönelik tesisler nereye yapılacak ve yapılırken toprağımıza, tarımımıza, gıda güvenliğimize ne oranda zararlar verilecek ?

Eczaneler, medikal ürün satıcıları, gözlükçüler, çiçekçiler, marketler, bakkallar, lokanta ve cafeler, taksi durakları ve benzeri unsurlar. Malesef tüm bu sayılanlar, hastane alanının hemen yanıbaşına yani Büyük Ova Koruma alanı içerisinde yer alan 5403 sayılı yasa ile korunan tarım arazilerinin üzerinde yer alacaktır.

Kuruluş amacı tarım topraklarının korunup gelecek nesillere sağlıklı aktarımı olan TEMA Vakfının planlanan Şehir Hastanesi inşaa alanına itirazının temel gerekçesi işte yukarıda sıralananlardır.

İlimize bu kıymetli yatırımı kazandırmak ne kadar önemliyse bu yatırımı doğru yere yapmak ta bir o kadar önemlidir.

Umut Yeşertiyoruz

Oğuzhan AYDIN

Zir.Yük.Müh.

TEMA Vakfı Tokat İl Temsilcisi

İlgili Yazılar

Zile’de Engelliler Günü ve Farkındalık Haftası

TOKATtan Haber

Genelge Yayımlandı: Berber ve Kuaförlerde Hangi Kurallar Uygulanacak?

TOKATtan Haber

Tokatlı olmayan ya da Tokat’ta yaşamayan Tokatlıların belediye başkan adayı yapılmaları doğru mudur?

TOKATtan Haber

Yorum Yaz