Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yaşananlar Amasya Şeker’i ve “birilerini” aklamaya mı yönelik?

Bildiğiniz gibi Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde tartışmaya açık nedenlerle yönetim kurulu tasfiye edilmiş, yeni bir yönetim kurulu oluşturmaya yönelik bir genel kurul yapılmamış, ya da ne zaman yapılacağına ilişkin sorumlular tarafından da bugüne kadar bir açıklama yapılmamıştır.

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi halen bakanlık tarafından görevlendirilme yapılan şahıslar tarafından yönetilmektedir.

Şimdi soru şu?

Bu durumda, Amasya Şeker’ de yüzde 23,7 oranında bağlı ortaklığı bulunan Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni, Amasya Şeker’in 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda kim nasıl temsil edecektir.

Bu konu neden çok önemlidir?

Çünkü Amasya Şeker Fabrikası yönetiminin siyasi çıkar elde etmek amacıyla, hiç ihtiyaç yokken, fabrikaya 200’e yakın personel alımı yaparak, şirketi 34 milyon, 746 bin 784 lira zarara uğrattığı, bu zararın 30.09.2019 tarihli bilançoda yer aldığı ancak Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Bekler ‘in bu zararı ibra etmeyerek, konuyu mahkemeye taşındığına (ki iddia olmanın ötesine geçmiş, mahkemeye intikal ettirilmiştir) ve davaya bakan hâkimin de Hakkâri’ye tayini çıktığına yönelik ciddi iddialar vardır.

Bir başka iddia ise pandemi sürecinde Amasya Şeker Fabrikası tarafından 2.250.000 litre alkolün  litresi 4,5 TL’den satıldığı, fabrikanın kasasına bu satıştan 10.125.000 lira girdiği, ancak bu alkolü alan şirketin alkolü litresi 25 TL’den başka şirketlere pazarladığı, bu yolla fabrikanın 46.125.000 lira zarara uğratıldığı iddiasıdır.

Bu iddiayı ileri sürenler, “Şayet pandemi süreci doğru okunsa, fabrikanın melas üretim miktarı olan 32.500 ton melas alkole çevrilmiş olsa idi, (Ortalama randıman %25′ dir.)  8.125.000 Litre alkol edilecekti. Bu alkol pandemi süreci dikkate alınarak piyasayı da regüle etmek maksadıyla litresi 10 TL’den satılsa idi, fabrika kasasına 81.125.000 lira girecekti. Melasın Ton/600/800 TL’ye satıldığını düşünürsek fabrikanın bu satıştan elde edeceği karın ne kadar büyük olduğunu da hesap etmek zor olmasa gerek” açıklamasını yaparak,  bu uygulamanın yanlış bir pazarlama taktiği mi yoksa birilerine rant sağlama girişimi mi olduğunu sormakta ve fabrikanın zarara uğratıldığını ileri sürmektedirler.

Öne sürülen bir başka iddia ise, fabrikaya dış alım kotasından alınan pancara yüksek alım fiyatı uygulandığı ve bu yolla da fabrikanın büyük zarara uğratıldığıdır.

Ciddiyetle araştırılması gereken bir diğer iddia da şudur.

Amasya Şeker’in 117 bin metrekare arsası 50 milyon liraya satılmak istenince Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Bekler buna itiraz ediyor,  bununla yetinmeyip, bir uzman incelemesi (ekspertiz) yaptırarak, arazinin 50 milyon değil, 155 milyon lira değerinde olduğunu belirliyor. Satışa onay vermiyor. Yalçın Bekler bu girişimi ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin ve üyelerinin haklarını korumaya çalışırken, doğal olarak birilerinin 105 milyon lira haksız kazanç, getirim (rant) elde etmelerine de engel oluyor.

***

Gelelim bir başka önemli bir konuya

Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Mart 2020’ de makam oluruyla Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bir il müdür yardımcısı, bir mühendis ve bir orman uzmanını (üç kişiyi) yönetici heyet olarak görevlendiriyor ve bu görevlendirme Turhal Sicil Müdürlüğü’nce Nisan 2020’ de Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanıyor.

Ancak ne oluyorsa bu görevlendirme bakanlıkça tekrar değerlendirmeye alınıyor, Tokat İl Tarım Müdürlüğü’nde görevli mühendisin heyetteki görevi sonlandırılıyor ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 56 ıncı maddesi ve diğer maddelerinde sayılan yönetim kurulu üyesi hak ve sorumluluklarına haiz olmak üzere, S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi iş ve işlemlerini yürütmeye teminen, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden bir il müdür yardımcısı, bir avukat, bir tarım ve orman uzmanı ile genel müdürlük Kontrolörler Daire Başkanlığı’nda görevli bir başkan yardımcısı başkontrolör ile bir başkontrolör makam oluru ile yönetici heyet olarak görevlendiriliyor ve tescil işlemleri Turhal Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yaptırılıyor.

Yazı yazmak tarihe not düşmektir.

Ben de tarihe not düşmek üzere, bu iddialar ve yapılan görevlendirmeler karşısında ilgililerin / sorumluların yanıtlaması ümidiyle aşağıdaki soruları yönelteyim.

1- Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni, bakanlık oluruyla görevlendirilen bu beş kişiden hangisi temsil edecektir? (Herhalde kendi aralarında bir görevlendirme yapacaklardır)

2– Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni, bakanlık oluruyla temsil edecek kişi, bakanlıktan bir talimat gelmesi halinde nasıl davranacaktır? Talimata göre mi davranacak yoksa Pancar Ekicileri Kooperatifinin hak ve çıkarlarını mı koruyacaktır?

3-Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bakanlık oluruyla temsil edecek kişi, yukarıda ileri sürülen iddiaları Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi adına toplantıda gündeme getirebilecek midir?

4– Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bakanlık oluruyla temsil edecek kişi, gündeme gelmesi halinde, yazıda söz edilen arsanın satışına / devrine, “buna kooperatif üyeleri ve onların seçtikleri yönetim karar versin” anlayışıyla hareket ederek ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi adına itiraz edip şerh mi koyacak, yoksa onay mı verecektir?

5- Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bakanlık oluruyla temsil edecek kişi, Amasya Şeker’in açıkladığı zararı Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi adına ibra etmeyip şerh mi koyacak, yoksa bu zararı ibra mı edecektir?

6- Amasya Şeker Fabrikası’nın 06.08.2020 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bakanlık oluruyla temsil edecek kişi, bu toplantının gündemi, ya da gündeme getirmesi gereken konular hakkında Samsun’a gönderilen Müdür Yalçın Bekler ’in deneyimlerini kendisi ile paylaşmasını istemiş, bilgi, görüş ve önerilerini almış mıdır?

Bunları bize birisi; örneğin bakanlık oluruyla yönetim kurulu üyesi hak ve sorumluluklarına haiz olmak üzere, S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi iş ve işlemlerini yürütmek için görevlendirilenler veya bu konunun içinde olduğu iddia edilen Tokat milletvekili ya da varsa bir sorumlu, açıklık, şeffaflık ilkesi gereğince açıklayabilir mi?

Çünkü artık zaman daraldı ve bizler bu açıklamaları bekliyoruz.

Bekliyoruz ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinde yönetim kurulunun ve müdürünün tartışmaya açık bir kararla tasfiye edilmesinin ve Genel Kurul Toplantısının bir türlü gerçekleştirilmemesinin ve ne zaman yapılacağının da açıklanmamasının arkasında bu can yakıcı soruların bertaraf edilmesi mi yatıyor anlamaya çalışıyoruz.

Umarım 06.08.2020 tarihinde yapılacak olan Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin zararına olacak bir kararın alınmasında kimse rol almaz, kötü bir örnek olmaz ve şaibe altında kalacağı ayıplı, lekeli işlere girişmez.

İlgili Yazılar

Çöp kovaları gitti, atık toplama kutuları geldi

TOKATtan Haber

Çiftçilerimize il özel idaresi destekli patates ve soğan tohumluğu dağıtıldı

TOKATtan Haber

Etüt Tokat Projesi kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

TOKATtan Haber

Yorum Yaz