Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat’ın canına böyle okuyorlar! Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Hikâyesi (3)

Yapılması planlanan, Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi hikâyesini 2 bölümdür sizlerin bilgisine ve değerlendirmelerine sunuyorum.

Daha önceden de belirtmiştim, yine belirteyim.

Sayın okurlarım ve özellikle sanayi esnafı şunu bilmelidir ki, Tokat Küçük Sanayi Sitesi’nin şehrin içinden taşınması gerektiğine ben de katılıyorum. 2013 Aralık ayında hazırladığım bir raporda bunu ben de önermiştim.

İtirazım, uzmanların, bilirkişilerin “tarım arazisidir, korunmalıdır” dedikleri bir alana sanayi sitesi yapılmasına ve emsal mahkeme kararlarına rağmen bu yöndeki ısrarların sürdürülmesinedir.

İtirazım, toplum önünde konuşurken “saydamlık”, “istişare” konusunda mangalda kül bırakmayan ama sıra uygulamaya gelince, Tokatlıları ilgilendiren çok önemli bir konudaki çalışmalarını ayrıntılarıyla kamuoyuyla paylaşmayıp, gizleyenleredir.

Katılımcılık, şeffaflık gibi kavramları dilinden düşürmeyen Başkan Sayın Eyüp Eroğlu, bu konudaki ısrarını sürdürmek yerine, vatandaşlarımıza “bu tarım alanında bir sanayi sitesi yapılmalı mıdır?” sorusunu sormuş, onların desteğini almış mıdır?

Bırakınız biz sade vatandaşları, bu gelişmelerden sanayi esnafının dahi haberi yoktur! Bu ilginç değil mi?

Acaba sanayi esnafına “Arkadaşlar bizim sanayi sitesini yapmak istediğimiz yer, Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde bulunan ve sulu mutlak tarım arazisi, sulu marjinal tarım arazisi vasfını taşıyan bir yermiş. Mahkeme Büyük Ova Koruma alanı içinde bulunan bir alanın imara açılması ile ilgili benzer bir müracaata izin vermedi. Sizlerin düşüncesi nedir? Tokat bir tarım şehri. Bu açıdan memleketin geleceği her şeyden önemlidir. Şimdi nasıl bir yol izleyelim? Siyasi gücümüzü kullanıp bu ovanın yok edilmesinde ısrarcı mı olalım, yoksa belki bulmakta zorlanacağız ama başka bir yer mi arayalım?” diye sordular mı?

Acaba sanayi esnafını ne zannediyorlar? Duyarsız ve küçümsenmesi gereken bir topluluk olarak mı görüyorlar? Onların memleket sevdası olmadığını, sadece kendi kazançlarını düşündüklerini mi sanıyorlar? Niye gelişmeleri onlarla paylaşmıyor da saklıyorlar?

Peki, bu konuyla ilgili planlamalar yapılırken ilgili meslek odaların, örneğin; Üniversite, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Ticaret Borsası, Tokat Ziraat Mühendisleri Odası, TEMA, Turhal Ticaret ve Sanayi Odası, TESOB ve OSB (belli bir m² aşılırsa OSB’ye yönlendirme söz konusudur) gibi kurum ve kuruluşlardan görüş alınmış mıdır? Hayır!

Çünkü Tokat’taki bürokratların ve de belediye başkanının topluma kendi aldıkları kararları dayatmakta üstlerine yok! Yönetişim, birlikte yönetim, katılım, şeffaflık, istişare, planlama hak getire…

Öyle olmasa, örneğin oto tamircileri ile marangozları aynı siteye sıkıştırmaya çalışırlar mı?

Yapmayın yahu! Toprak Koruma Kurulu’ndaki bir avuç insanın verdiği siyasi kararla koca şehrin kaderiyle oynamakta neyin nesidir? Hiç mi vicdanlar sızlamıyor? Bu kuruldaki GOP Üniversitesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve Tema temsilcileri “burası tarım arazisidir, korunmalıdır” diyerek imar talebini ret ederken, büyük çoğunluğu memur olan diğer üyeler hangi nedenle kabul oyu veriyorlar, bu düşündürücü değil midir?

Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu Sanayi Sitesi Projesini bu tartışmalı karara dayanarak ve Tokat’ın tarım alanlarını yok ederek mi gerçekleştirecek?

Niçin başka uygun bir arazi araştırmıyorsunuz?  Amacınız nedir? Bu ısrarınızın altında neler yatmaktadır?

Bir tarım şehri olan Tokat’ta niçin patlıcan geçtiğimiz yaz 5 ila 7,5 TL, Tokat Biberi 7,5 TL ve şeftali 7 ila 8 liradan satıldı diye düşündünüz mü? Bu fiyatlara rağmen üreticinin yüzü gülmüyor. Sadece girdi fiyatlarının artmasından mı sanıyorsunuz? Diğer ve en önemli sebebin de ekili tarım arazimizin ve üretimin azalması, bu ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülememesi olduğu hiç aklınıza geliyor mu?

Türkiye pamuk üreticisi bir ülke iken, bugün Yunanistan gibi bir ülkeden “niçin pamuk alıyoruz?” diye kendinize soruyor musunuz?

Canlı örneği de var!

Bir zamanlar tek bir taş dikilmesine izin verilmeyen Niksar Ovası’nda bugün evler yapılmışsa ve kavak dikimi ile ovanın canına okunmuş, tarımsal üretim azalmışsa bu öngörüsüzlüğün, vizyonsuzluğun sonucudur.

Tokat’ın hemen yanı başındaki bir yere Sanayi sitesi yapıyorsunuz, sonra da hemen onun birkaç kilometre altındaki yere (eski havaalanı) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapmayı düşünüyorsunuz. Allah aşkına siz de hiç planlama anlayışı da mı yok!

Sanayi sitesi ile Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yan yana, ne ala… Hemen yanı başımızda entelektüel sermayenin bulunduğu bir akademi dünyası; GOP Üniversitesi var. Onlardan bu konularda görüş almak hiç mi aklınıza gelmiyor?

Biz tarım şehri değil miyiz? Şimdi sıra Tokat’taki Büyük Ova’nın yok edilmesine mi geldi? Hiç kuşkunuz olmasın! Ömrüm vefa eder de görür müyüm bilemem. Ama eğer bu imara açma girişimi türlü oyunlarla gerçekleştirilirse bu adımı başka adımlar izleyecek, bu imara açma girişimi başka girişimlerin de öncüsü olacaktır. Yaşayanlar bunu görecekler

Üzücü olan bir husus da,  Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu’nun 17.02.2020 tarihinde, yani iki emsal mahkeme kararının alındığı tarihten yaklaşık 2 yıl sonra düzenlediği basın toplantısında inandırıcılığı olmayan sözleridir.

Bu basın toplantısında Başkan Eroğlu, sanayi sitesinin yapılacağı alanın tarım alanı olduğuna ilişkin söylemler çıktığını belirterek, ”AK Parti tarıma önem veren bir partidir. Tarımın zarar göreceği yerde biz geri atmasını biliriz  “ dedikten sonra “…bu söylemden yola çıkarak alana gerekli testleri yaptırdık. Uzman ziraat mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri toprağı analiz ettiler. Nihayetinde bu alanda tarıma elverişsizdir raporunu hazırladılar” diyerek kendisini aklamaya çalışmış, bu konudaki ısrarını sürdürmüş ve gerçekleri sanayi esnafından saklamıştır. Dikkat ediniz “tarım arazisi değildir raporu hazırladılar” diyemiyor da, “tarıma elverişsizdir raporu hazırladılar” diyor

“Uzman ziraat mühendisleri, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri toprağı analiz ettiler. Nihayetinde bu alanda tarıma elverişsizdir raporunu hazırladılar” diye açıklama yapan Başkan Eroğlu bunların kim olduklarını da açıklamalıdır. İki mahkemenin “burası tarım arazisidir, imara açamazsınız” kararını bile mahkemeye götüren Tarım ve Orman Bakanlığı değil midir? Bu bakanlığın neresine güvenelim?  Mahkemenin resen atadığı bağımsız bilirkişilere mi inanacağız yoksa bakanlığın memurlarına mı? Başkan Sayın Eroğlu Bakanlık yetkilileri yerine, bağımsız bilirkişilerin sözlerine itibar edilmesi gerektiğini hepimizden iyi bilecek birisidir.

Eğer Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu imara açılmasını talep ettiği yerlerin tarım alanı olmadığına inanıyor ve bunda ısrarcı ise TEMA’ ya başvurarak en az 3, en fazla 5 bağımsız bilirkişinin masraf ve ücretlerini belediye olarak ödeyeceklerini bildirerek görevlendirilmesini talep etsin sonucu tüm kamuoyu, hep birlikte görelim.

Eğer TEMA tarafından görevlendirilecek bağımsız bilirkişiler “İmara açılmak istenen alanın tamamı tarım arazisi değildir. Burada tarım yapılamaz” raporu verirlerse bu yazdıklarımızdan ötürü kendisinden af dileyip, var gücümüzle destek olalım.

Başkan Sayın Eroğlu bunu yapmadığı sürece, bir güven sorunu yaşayacağını, tarım arazilerini imara, yapılaşmaya açan başkan olarak anılacağını bilmelidir.

Kaldı ki, Sayın Eyüp Eroğlu’nun dediğinin tam aksine, Tokat Bölge İdare Mahkemesi, Büyük Ova Koruma alanı içindeki alanların tarım dışı kullanımının yöresel ve bölgesel ihtiyacın karşılanmasındaki rolü ve derecesinin tespiti, alternatif alan bulunup bulunmadığı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümlerine uygunluğu veya aykırılığının teknik yönden belirlenmesi için bilirkişi incelemesine gerek görmüş, bu amaçla alanın keşif ve bilirkişi incelemesini resen seçilen bilirkişilere yaptırmıştır.

Bilirkişi raporunda özetle; imara açılması istenen alanın, tarımsal niteliği korunacak şekilde, mutlak tarım alanları, sulu tarım alanları, özel tarım arazileri, dikili tarım arazilerinin koruma altına alınması gerektiği, dava konusu tarımsal alan niteliği korunacak alanların imara açılmasının 1/100.00 ölçekli çevre düzeni planı plan kararlarına aykırı olduğu belirtilmiştir.

Üstelik Tokat Toprak Koruma Kurulu’ndaki GOP Üniversitesi, Ziraat Mühendisleri Odası ve TEMA temsilcileri de görüşleriyle, bu bağımsız bilirkişilerin yaptıkları saptamalara katılmışlardır.

Peki, tüm bunlara rağmen Başkan Sayın Eyüp Eroğlu kendi söylediğini yaparak, neden geri adım atmıyor?

Öyle ki bu bilirkişi raporunda Büyük Ova Koruma alanı içerisindeki toprak analizleri anlatılmakta ve imara açılması talep edilen alanın tarım dışı amaçlı kullanıma uygun olmadığı, imara açılması halinde bu alanların tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkilerinin olacağı açıkça belirtilmiş ve bu bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiştir.

Hal böyle iken, Sayın Eyüp Eroğlu bu bilirkişi raporunun da yer aldığı 22 Kasım 2017 tarihli mahkeme kararından yaklaşık 2 yıl sonra bir basın açıklaması yaparak, “biz analiz yaptırdık, tarıma elverişsizdir raporu hazırladılar” şeklinde açıklama yapması düşündürücü ve kendisine olan güveni sarsıcı niteliktedir.

Vatandaş olarak öğrenmek hakkımız değil mi midir? Her şey bu kadar açıkken, Başkan Sayın Eyüp Eroğlu’nun söz konusu tarım alanını imara açma konusundaki ısrarının altında neler yatıyor?

Bu ısrarın altında, eski Küçük Sanayi Sitesi’nin bulunduğu mevcut alanda oluşacak “rantın” cazibesi mi yatmaktadır?

Söz konusu sanayi sitesi tarım arazisi olmayan başka bir alana yapılırsa bu rant cazibesi yok mu olacak? Hayır olmayacak! Öyleyse tarım arazisine sanayi sitesi yapma ısrarı neden?

Bu yazı dizisinin kaleme alındığı tarih itibariyle Tokat Toprak Koruma Kurulunun üç ret oyuna karşı,  oy çokluğuyla aldığı ikinci (21.03.2018 tarih-2018-03)  uygundur” kararı Tarım ve Orman Bakanlığı’nca onaylanmıştır.

Zaten Başkan Sayın Eroğlu’nun açıklamaları, daha önce olduğu gibi Tokat Toprak Koruma Kurulu kararının Bakanlıkça onaylandığını desteklemektedir.

Kamuoyundan saklanan bu gelişmeler karşısında elbette bakanlık olurunun iptali için yeniden dava açılması da gündeme gelecektir. Belki de Sayın Eroğlu bu nedenden sesiz ve derinden yol almaktadır.

Başkan Sayın Eyüp Eroğlu emsal mahkeme kararlarına rağmen, mensubu bulunduğu partisinin yaptırım gücünü de arkasına alarak ve bir oldubittiye getirerek tarım arazisine bir sanayi sitesi yapabilir mi, yaparsa bunu 2024 seçimlerinden önce bitirebilir mi, bitirirse seçimlerinde oya tahvil edebilir mi bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek.

Ancak Sayın Eroğlu’nun bu konudaki ısrarı ve gerçekleştirebilirse tarım alanına bir sanayi sitesi yapması gelecek seçimlerde dâhil, yaşamı boyunca peşini bırakmayacaktır.

NOT: Devam gelecek. Eyüp Eroğlu kendi söylediğini yaparak, neden geri adım atmıyor?

Değerli okurlar, bu yazı dizisini farkındalık yaratmak için yazdım. Farkında olursak, kitleler halinde harekete geçebiliriz. Memleketimizin değerlerini koruyabilir, potansiyelini kullanabiliriz. Lütfen bu konuları önemseyeceğini düşündüğünüz kişilere, arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın bu yazıları…

İlgili Yazılar

YÖK “siber güvenlik” ve “ağ yönetimi” eğitimine Tokat GOÜ’yü de dahil etti

TOKATtan Haber

Meslek seçimi yetenekli çocuğu kısıtlıyor mu? Stres ve kaygı duymak normal mi?

TOKATtan Haber

Tokat gelişiyor mu, yoksa can mı çekişiyor?

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.