Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Siz önce Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifini Kayyum elinden kurtarınız!

“Tokat tarımını daha da geliştireceğiz” diye hamasi nutuk atanlara, hamasi nutuk atanlara “teşekkür plaketi” verenlere ve Tokat’tan bihaberlere duyurulur.

Tokat tarımının gelişmesini gerçekten dert ediniyorsanız çok güncel ve tarım için yaşamsal bir konuya el atınız; Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni bir an önce kayyum heyetinin elinden kurtarıp, gerçek sahiplerine; pancar ekicilerine teslim edilmesini sağlayınız!

Bu konuda 22 Temmuz 2020 tarihinden başlamak üzere yazımın sonunda başlıklarını verdiğim 4 makale yazdım ve bir takım endişelerimi dile getirdim.

Üzülerek ifade ediyorum ki duyduğum tüm endişelerim gerçekleşti. Şu anda Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde bir keyfilik, vurdumduymazlık yaşanıyor.

Ayrıntısına girmeyeceğim, 28 Temmuz 2020 tarihinde yazdığım “Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yaşananlar Amasya Şeker’i ve ‘birilerini’ aklamaya yönelik mi?” başlıklı yazımda, Amasya Şeker Fabrikası’nın % 24 ortağı olan Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler’ in Amasya Şeker’in 2018 de ki zararını ibra etmeyeceğini açıklaması ve 155 milyonluk arsanın 50 milyona satılmasına karşı durması nedeniyle tasfiye edilmeye çalışıldığını ve yapılacak ilk genel kurulda Amasya Şeker’in ibra edilebileceğini yazmıştım. Doğru çıktı!

Ve ne yazık ki, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifine atanan kayyum heyeti Amasya Şekeri ibra etti.

Keşke bununla kalınsaydı!

Turhal Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, 20 Ekim 2020 tarihli kararıyla, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde oluşan yönetim kurulu eksikliğini gidermek adına ve yeni yönetim kurulu oluşturuluncaya kadar görev yapmak ve genel kurulu toplamak üzere sınırlı bir yetki ile atanmış kayyum heyetinin yetkilerini aşarak, Kooperatif mal varlıklarını satışa çıkardıkları iletildiğinde inanamadım.

İnanması güç değil mi?

Sınırlı bir yetki ile atanmış kayyum heyeti, Kooperatif üyelerinin rızasını önemsemeden, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne ait olan Pazar İlçesinde bulunanYaş Sebze, Meyve Tasnif ve Paketleme Tesisi ile Soğuk Hava Deposu’nu” amacının dışında çiftçi ve ortaklarla alakası olmayan bez üretimi yapan bir firmaya düşük bedelle kiraya vermiştir. Siyasi telkinlerle yapıldığı iddia edilen bu işlem Kooperatifin zarara uğramasına sebebiyet vermemiş midir? Kayyum heyetinin yetkilerini aşması bir yana, bir tarım tesisisin bez üretimi yapan bir firmaya verilmesi yanlış değildir midir?

Yine aldığım duyumlara göre söz konusu kayyum heyeti Kooperatife ait olan ve Akçay’daki denize sıfır konumda olan (Balıkesir İli, Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi 302 ada, 12 parsel) 36.130.15 m2 alanlı dinlenme kampının % 7,5 hissesi olan 2.709,76 m2 arsasını değerinin çok altında satış kararı almıştır.

Öncelikli görevi bir genel kurul yaparak Kooperatif organlarının belirlenmesini sağlamak olan atanmış bir kayyum heyeti Kooperatif varlıklarını satmaya niçin kalkar? Kooperatifin varlığı ve üyelerinin malı olan bir değer için Kooperatif üyelerinin rızası olmadan,  sorumluluğu bulunmayan 5 kişilik atanmış bir kayyum heyeti nasıl satış kararı alır? Bu yetkiyi kimden almaktadırlar?  Sanırsınız ki burası muz cumhuriyeti!

Kayyum heyetinin becerileri(!) bunlarla bitmiyor! Bu kayyum heyetinin;

– Kooperatife ait olan, Kooperatif iştiraki Turpan A.Ş. adına tapulu bulunan Tokat yolu üzerinde, Bölge Trafik arkasında 22.500 m2 alanda kurulu bulunan ve güncel yapım değeri 100 milyon olduğu belirtilen, saatte 25+25 ton yem üretim ve 15.000 ton ham madde depolama alanlı Yem Üretim Fabrikasını,

-Saatte 10+10 ton üretim ve 60 ton ham madde depolama alanlı Arpa Ezme ve Mısır Flake Tesisini

-Saatte 40 ton kurutma ve 20.000 ton depolama (çelik silo) alanlı Mısır Kurutma Tesisi ’ni

Satışa çıkarmasına yönelik savlar nasıl açıklanabilir?

Bu heyetin görevi Kooperatifin mal varlıklarını korumak mı,  yok pahasına satmak mı?

Şimdi sorulması gereken sorular şunlardır.

1-S.S. Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne Kooperatifte oluşan yönetim kurulu organ eksikliğini gidermek adına, yeni bir yönetim kurulu oluşuncaya kadar görev yapmak üzere ve genel kurulu toplamak üzere atanan kayyum heyeti genel kurul toplantısını halen neden geciktirmektedirler?

2-Kayyum heyetinin yetkisi olmadığı ve kooperatifte personel ihtiyacı, eksikliği bulunmadığı halde Kooperatifi zarar uğratacak şekilde, niçin personel alımı yapılmaktadır? Bu yönde kimden siyasi telkin gelmektedir?

3-Kayyum heyeti Kooperatifin mal varlıklarını satışa mı çıkarmak için mi görevlendirilmiştir?

4-Kayyum heyetinin yetkisi, organ eksikliğini gidermek adına, yeni bir yönetim kurulunun seçilmesini sağlamak üzere Kooperatifi genel kurula götürmek olduğu halde, yetkilerini aşarak, neden üye kaydı yapıyor ya da siliyorlar? Kooperatifin mal varlığından azalmaya sebebiyet verecek varlıkları neden satıyor ve tarım dışı sektörde faaliyet gösteren işletmelere kiralıyorlar?

5-Kayyum heyetinin görevleri, böylesine sınırlı iken, Kooperatifin mal varlıklarında azalışa sebebiyet verecek şekilde yüklü miktarda neden kredi çekiliyor ve neden Kooperatifin varlıkları ipotek ediliyor? Ödenmesi gereken kredi borçları temerrütte bekletilerek neden Kooperatif yüklü miktarda faiz yükü ödemek zorunda bırakılıyor? Bu bir yönetim zafiyeti değil midir?

Sorgulanması gerekenlerse şunlar

Sözü edilen kayyum heyetinin görevi Kooperatifteki organ eksikliğini bir an önce gidermek, bunun için gerekli hazırlık ve ilanları yapmak, bu çok açık!

Peki, kayyum heyeti ne yapıyor? Kooperatifi genel kurulu götürmek yerine, Kooperatifin mal varlıklarını satışa çıkarıyor, varlıklarını tarım dışı sektörde faaliyet gösteren firmaya kiralıyor, yüksek miktarda kredi kullanıyor ve ihtiyaç olmadığı halde Kooperatifi zarara uğratacak şekilde personel alımı gerçekleştiriyor. Neden? Bu konulardaki inisiyatifi ve sorumluluğu genel kurul seçimiyle gelecek yeni yönetime bırakmıyor?

Söz konusu kayyum heyeti ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 yasakları nedeniyle bir süre genel kurulların yapılmadığını öne sürebilir. Peki, yukarıda saydığımız ve yetkileri olmadığı halde gerçekleştirdikleri icraatlarını nasıl açıklayacaklar?

Kaldık ki, yasaklar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile kaldırılmış ve genel kurulların yapılmasına izin verilmiştir.

Bu kapsamda 25.06.2021’ de Burdur Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin seçimli genel kurulu yapılmış, Kayseri, Amasya, Eskişehir Pancar Ekicileri gibi Kooperatiflerin genel kurulları için de ilana çıkılarak yapılması yönünde izinler ve kararları alınmıştır.

Genel kurulların yapılmasını engelleyen yasakların kalkması ve genel kurulun yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamasına karşın, kayyum heyeti neden halen bir tarih belirleyememiştir.

Acaba niçin? Kooperatifin tüm varlıklarını satışa çıkarıp, Kooperatifi borçlandırıp sonra mı seçime girmeyi planlıyorlar?

“Tarıma dayalı çalışmaların yanında yer alarak şehrimizi büyütmenin, tarımda geliştirmenin gayreti içerisindeyiz” diye hamasi nutuklar atan Başkan Sayın Eyüp Eroğlu, O’na ‘Teşekkür Plaketi” veren Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Dökülen ile Tokat tarımının gelişimden birinci derece sorumlu olan, Tokat Milletvekilleri Sayın Yusuf Beyazıt, Sayın Mustafa Arslan, Sayın Kadim Durmaz, Sayın Yücel Bulut ve son zamanlarda bazı çıkışlar yapan Tokat TSO Başkanı Sayın Ali Çelik ile partilerin il ve Turhal ilçe başkanları neredeler?

Diyelim ki, tüm bu saydığım kişiler düzenlenen müfettiş raporları, bilirkişi raporları ve hukuki yorumlara (mütalaa) rağmen, Yalçın Bekler ’in herhangi bir yolsuzluğa, hırsızlığa, usulsüzlüğe bulaşmadığı konusunda çekinceleri, kuşkuları var ve bu yüzden Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Sayın Yalçın Bekler ‘in yanında ya da karşısında ya da ne yanında ne de karşısında olduklarını açıklayamıyorlar?

Peki, bu saydığım otoriteler Sayın Yalçın Bekler’ i bu konunun öznesi olmaktan çıkartıp, “bu konu salt Yalçın Bekler konusu değildir” çıkışı yapıp,  Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulu’nun bir an önce yapılarak, bu kurumun siyasi vesayetten kurtarılması ve seçimle gelen üyelere verilmesini neden talep edemiyorlar?

Bu saydığım odaklar, özneyle değil de, kurumla ilgilenerek, 68 bin çiftçiyi, Tokat’taki üretimi, istihdamı, yatırımı dikkate alarak, Pancar Ekicileri Kooperatifi ve yapılması gereken genel kurul toplantısı konusunda bir değerlendirme, bir açıklama yapmayacaklar da ne zaman yapacaklar?

Ayıplı siyasetin kimi cambaz oyuncularının sürdürdükleri ilkesiz siyasetleriyle, vicdanları ve Kooperatif üyelerinin iradelerini sollamalarına ve beğenir ya da beğenmezsiniz başarıları yaptıklarıyla ölçülebilen bir yöneticinin, başarı yolculuğunun temelsiz ya da doğrulanmamış savlarla sonlandırılmaya çalışılmasına daha ne kadar seyirci kalacağız?

Seçimle geldiği kurumdaki başarılı bir yöneticinin, makul ve mantıklı bir gerekçe olmadan, tartışmaya açık nedenlerle görevinden uzaklaştırılmasına, yerine atanan kayyum heyetinin tabiri caizse gözlerini karartarak, üyelerin malı olan kurumun varlıklarını satışa çıkarmalarına hiç ses çıkarmayacak, itiraz etmeyecek miyiz?

Bütün bu yaşananların arkasındaki gerçek sebepleri gizleyen uydurma bahanelerin arkasına sığınarak, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi ’nde bugün yaşananlara sırtımızı dönecek, gözlerimizi, kulaklarımızı ve vicdanlarımızı kapatacak mıyız?

Sahip olduğu mal varlıkları satılmadan, kredi batağına saplandırılmadan, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulunun yasaya uygun olarak acilen / derhal, “kem küm” demeden yapılmasını ısrarla talep etmeyecek miyiz?

Bütün bunlar için bugün bir adım atmayıp, tescilli kekemeleri oynayanların yarın “Tokat Tarımının gelişiminden” söz etmeye hatta hamasi nutuklar atmaya bile yüzleri olmayacaktır.

Bu konudaki diğer yazılarım:

22 Temmuz 2020 / Yalçın Bekler ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Seçimleri…

27 Temmuz 2020 / Kimler tescilli kekemeleri oynuyor

28 Temmuz 2020 / Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yaşananlar Amasya Şekeri ve “birilerini” aklamaya yönelik mi?

04 Ağustos 2020 (Özlem Zengin, İncileri ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi)

İlgili Yazılar

2. Okuma Kültürü ödül töreni

TOKATtan Haber

Darısı Tokat Belediyesi’ne

TOKATtan Haber

20. Tokat Enleri İstiklal Ödülleri

TOKATtan Haber

Yorum Yaz