Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Yalçın Bekler ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimleri…

Önce bir açıklama…

“Oduncunun gözü omçada, dilencinin gözü çömçede” diye bir söz vardır. Kişilerin iş, meslek ve durumlarına göre kendilerine gerekli olan şeylerin peşine düşmelerini; onları elde etmeye çalıştıklarını anlatır.

Ben zaman zaman Tokat’ta görev yapan kimi vali, seçilen milletvekilli, belediye başkanı, müdür, meslek odası başkanının da (istisnaları vardır, onları tenzih ederim) , memleketi değil de, her anlamda kendilerini ihya etmeye çalıştıkları izlenimine kapılıyor ya da çalıştıklarını düşünüyor ve memleketim adına üzülüyorum.

Ve çok ilginçtir, Tokatlılar bu makamlarda bulunanlar için görev süreleri boyunca yapıcı eleştirel yaklaşımda bulunmuyor ama söz gelimi valinin tayini çıkıp Tokat’tan gidince, ya da vekillerin, belediye ve meslek odası başkanlarının yeniden seçilememesi durumunda “padişahın bile arkasından kılıç sallarlar” sözüne nazire yaparcasına bu makamlarda bulunanların arkasından kılıç sallıyor, arkasından çekiştirip, hakkında atıp tutuyor ve konuşuyorlar.

Ama bu arada “Arafat’ta soyunmuş hacıya” dönen bizler oluyoruz.

Ben en çok buna kızıyorum ve bu nedenle, hangi makamda olursa olsun, yeri geldiğinde ve zamanında yapıcı eleştirel değerlendirmelerde bulunmayı, sormayı ve sorgulamayı “bilinçli bir vatandaşın” görevi olarak görüyorum.

Bu yazının da bu bağlamda değerlendirilmesini dilerim.

***

Yazı konumuz; siyasetin elini çekmemesi nedeniyle,  bir türlü yapılamayan Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimleri ve bu kurumun başarılı icraatlarıyla tanıdığımız Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yalçın Bekler’ e reva görülen haksız muameleler…

Seçimle geldikleri makamlarda neleri başardıklarına bakınca, aynı soydan gelen iki insanın; Yılmaz ve Yalçın Bekler ‘in  “başarı” kavramı ile ne denli özdeşleştiğini görebilirsiniz.

Ancak, ne yazık ki ayıplı siyasetin kimi cambaz oyuncuları, sürdürdükleri ilkesiz siyasetleriyle, vicdanları ve vatandaşların iradelerini sollayabiliyor ve böyle başarılı yöneticilerin, başarı yolculuklarını temelsiz savlarla sonlandırmaya soyunmakta bir sakınca görmüyorlar.

Buna benzer bir durum bir zamanlar Turhal’da da gerçekleştirilmiş, kendi başarısızlıklarının ve aldıkları yanlış kararlarının olumsuz sonuçları, buna sebep olan siyaset erbabı tarafından, şimdilerde bu başarılı yöneticilere yüklenmeye çalışılmıştır.

Başarıyı, liyakati değil de, itaati önceleyen zihniyet, yerel seçimlerde başkan adayı olarak listede yer alan ve bir yıl arayla yapılan iki ankette de yüksek oranda (%65) oy alacağı belirlenen Yılmaz Bekler’i, listeden çıkarmış, sonra da “yerel seçimlerde bize çalışmadılar” bahanesiyle ve bunun üzerinden şimdi de Yalçın Bekler’i tasfiye etmeye kalkışmıştır.

Hiç kuşkusuz aklıselim ve vicdan sahibi Turhallılar ve Pancar Ekicileri Kooperatifinin üyeleri bunun farkındadırlar ve bu oyunu bozacaklardır.

Elbette Sayın Yalçın Bekler ’in başarı ile sürdürdüğü Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından tasfiye edilmesi için verilen uğraşların arka planında başka maksatların yer aldığı savları da yabana atılacak türden değildir.

Bu konudaki iddiaları ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde yaşananları Gazeteci Kemal Vanlı ’nın www.tokattan.com sitesinden okuyabilirsiniz.

***

Ayrıntılarına girmeden kısaca bu konulara da değineyim.

Bilindiği üzere Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Amasya Şeker Fabrikası’nın da % 24 ortağıdır,  Amasya Şeker Fabrikası yönetiminde söz sahibi ve genel kurulunda oy hakları vardır.

Şimdi sıkı durun!

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni Amasya Şeker’in genel kurulunda temsil eden Yalçın Bekler, Amasya Şeker’in 117 bin metrekare arsası 50 milyon liraya satılmak istenince buna itiraz ediyor,  bununla yetinmeyip, bir uzman incelemesi (ekspertiz) yaptırarak, arazinin 50 milyon değil, 155 milyon lira değerinde olduğunu belirliyor.

Yalçın Bekler bu girişimi ile Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin ve üyelerinin haklarını korumaya çalışırken, doğal olarak birilerinin 105 milyon lira haksız kazanç, getirim (rant) elde etmelerine de engel oluyor.

Yalçın Bekler bununla da kalmıyor, 2016 ve 2017 yıllarında kar açıklayan Amasya Şeker’in, 2018 yılında 34 milyon lira zarar ettiklerini açıklaması üzerine,  bu zararı ibra etmeyip, onaylamayıp, “Bu gerçek bir zarar mı? Yoksa bir suistimal, yolsuzluk, hırsızlık mı var, araştırılsın” diyerek yargıya taşıyor.

Ha bu arada bu davaya bakan hâkimin de Hakkâri’ye sürüldüğü söyleniyor. Dava da devam ediyor.

İşte binlerce çiftçinin malının,  arsaların peşkeş çekilmesine itiraz ederek durduran, teşbihte hata olmasın, “Kardeşim 155 milyonluk arsayı nasıl 50 milyona peşkeş çekersiniz. 34 milyon zarar da ne demek?” diyerek mahkemeye taşıyan isim; Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler, takdir edileceğine, tasfiye edilmeye çalışılıyor.

Size daha ilginç ve bir o kadar da acıklı başka bir hususu da bildireyim.

Başkan Bekler aynı zamanda Kooperatifin de müdürü idi ve görevine devam ediyordu. Ancak 1 hafta kadar önce Samsun’a ataması yapıldı. Çok üzücüdür ki, bu şaibeli atamanın arkasında da bir Tokat milletvekilinin olduğu söyleniyor.

Bu atama şu açıdan şaibeli. Amasya Şeker’in 15 gün sonra olağan genel kurulu var bu genel kurulda kar zarar durumu da dâhil olmak üzere Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifini yakından ilgilendiren kararlar alınacak

Ve ne yazık ki, bu genel kurulda Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin haklarını koruyan bir temsilcisi olmayacak.

***

Sayın Yalçın Bekler ‘in Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde, üyelerinin ve Tokat’ın yararına gerçekleştirebileceği daha başka hedefleri, amaçları vardı ve artık Pancar Ekicileri Kooperatifi üyeleri ve hemşerileri bunun ayırdına varmışlardır.

Sorun şu ki, egosuna ve hırsına yenik düşürerek, Sayın Yalçın Bekler’i makul ve mantıklı bir gerekçeleri olmadan bu kurumdan uzaklaştırma çabasında olanların da elde etmek istedikleri hangi emelleri, istekleri vardır ki, gözlerini karartarak, türlü oyunlara başvurmakta bir sakınca görmemektedirler.

Düşünün! Benim bildiğim bakanlık tarafından en az 5 müfettiş gönderildi ve Sayın Yalçın Bekler ‘in tek bir yolsuzluğuna rastlanmadı.

Üstelik Sayın Yalçın Bekler, yem fabrikası, tarım amaçlı ve 20 bin ton kapasiteli kurutma ve depolama tesisi, tarım ve hayvancılık için 5+5 ton kapasiteli flake tesisi, hayvancılık et kombinası, 1 mw gücünde güneş enerji santrali, Yeşilyurt’a 5, Çamlıbel’e 12, Turhal’a 20 bin tonluk depolama tesisi gibi yatırımları gerçekleştiren, buna karşın akçeli işlere karışmamış bir isimdir.

Sayın Yalçın Bekler’ de bir insandır. Hataları da olabilir. Ancak yolsuzluk, hırsızlık yapmamış, görev ve yetkilerini kötüye kullanmamıştır. Peki,  O’nu görevinden uzaklaştırmak için kullanılan bu çirkin yöntem de ne?

***

Platon “Bir insanın ölçütü, elindeki güçle ne yaptığıdır” diyor

Bu konularda çok sözümüz vardır ve yeri geldiğinde, elindeki güçle, Yalçın Bekler’i tasfiye etme girişiminde bulunan, bu amaçla 5 kez müfettiş gönderilmesine ön ayak olan,  Yalçın Bekler ‘in Samsun’a gitmesine neden olan, keyfi uygulamalarla hukuku rafa kaldırma yolunu seçerek kooperatif genel kurul seçimlerinin yapılmasını engelleyen ve kendi kusurlarından habersiz olanlar hakkındaki savları da dile getireceğiz.

Şimdilik şu kadarını söylemekle yetinelim.

Halen Bakanlığın yaptığı görevlendirme ile idare edilmeye çalışılan bu devasa kurumun; yani Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin türlü bahanelerle ertelenen Genel Kurulu yapılarak, Yönetim Kurulu ve diğer organ seçimleri bir an önce gerçekleştirilmelidir.

Bu konuda tüm Tokat milletvekillerinin ama özellikle de, CHP ve MHP milletvekillerinin Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi üzerindeki varsa siyasi vesayetin kaldırılması konusunda samimi girişimlerde bulunması ve konuyu Meclis gündemine taşımaları fevkalade önemlidir.

Elbette bu konuyla ilgili olarak AKP Tokat Milletvekillerinin yapacakları açıklamalar da bizim için aydınlatıcı olacaktır.

Tokat AKP milletvekilleri  (özellikle Sayın Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan) bu konularda ki düşüncelerini bizlerle paylaşsınlar ki, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinde yaşananların, “nefretin sistematik organizasyonu mu”, “rant elde etme anlayışının sonucu mu” yoksa “bu kurumda saptanan bir yolsuzluk mu” olduğunu anlayalım.

Bir diğer ve en önemli beklentimiz ise, gerçek sebebi gizleyen uydurma bahanelere sığınılmasına imkan vermeden, Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Genel Kurulunun yasaya uygun olarak belirlenecek en erken tarihte yapılmasını sağlamaları ve bu kurumun sevk ve idaresinin seçimle gelen yöneticilerine verilmesini sağlamalarıdır.

İlgili Yazılar

TOKAT YEŞİL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE NELER OLUYOR? TOKAT YEŞİL KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANI ALTAN ÇELİK GERÇEKLERİ Mİ SÖYLÜYOR?

TOKATtan Haber

Vali Dr. Ozan Balcı yangından zarar yazmacılarla bir araya geldi

TOKATtan Haber

Ördek çıkacak kuş çıkacak

TOKATtan Haber

Yorum Yaz