Manşet Tokattan

Yargı Tokat’taki Tarım arazilerinin betonlaşmasına “dur!” dedi

Danıştay’ da Tarım arazilerinin imara açılarak betonlaşmasına geçit vermedi

Tokat İli Kömeç ve Büyükyıldız Köyleri arasında kalan eski Turhal yolu kenarındaki 65.7225 hektarlık tarım arazisinin imara açılmasına Temyiz Mahkemesi’nden de onay çıkmadı.

Büyük Ova koruma alanı içerisinde bulunan 65.7225 hektarlık alanın imara açılmasının yolu kapandı.

Emir Seyit Belediye Başkanlığı Tokat ili Kömeç ve Büyükyı8ldız köyleri arasındaki, eski Turhal yolu üzerinde mevcut yolun ve kasaba bağlantı yollarının iki cephesinde (50+50) 100 metre kesitli alanda (65.7225 hektarlık tarım alanında) imar planı yapılması hususunda Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’na talepte bulunmuştu.

Emir Seyit Belediyesi’nin bu talebi Tokat valisinin başkanlık, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü’nün yardımcılık yaptığı, Toprak koruma Kurulu,  26.04.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararıyla ve bu kuruldaki Tokat TEMA, Ziraat Mühendisleri Odası ve GOP Üniversitesi temsilcilerinin bu karara ret oyu vermelerine karşın, uygun görülerek imar talebine izin verilmişti.

Tokat İdare Mahkemesi Tokat’taki tarım arazilerinde yapılaşma tehlikesini görmüş ve Tokat tarımın yok edilmesine izin vermemişti

Tokat Toprak Koruma Kurulu’nun aldığı karara dayanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ da 22.04.2016 tarih ve 2349 sayılı olurla bu kararı onaylaması üzerine TEMA, konuyu önce Tokat İdare Mahkemesine taşımış ve söz konusu kararın iptal edilmesini talep etmişti.

Tokat İdare Mahkemesi TEMA’ nın talebini uygun görerek, söz konusu tarım arazilerinin imara açılması yönündeki kararının iptaline karar vermişti.

Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ de tarım alanlarındaki tehdidi görmüş, Tokat’taki tarım alanlarının sanayi ve inşaatlara kurban edilmesine onay vermemişti

Tarın ve Orman Bakanlığı bunun üzerine konuyu Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine taşıyarak, Tokat İdare Mahkemesi’nin 22 Kasım 2017 günlü kararının istinaf yoluyla incelenerek kaldırılmasını istemiş ancak mahkeme Bakanlığın bu talebini ret edilmesine karar vermişti.

Danıştay’da Tokat’taki tarım alanlarının yağmalanmasına “dur” dedi

Bakanlık bunun üzerine konuyu Temyiz Mahkemesine taşımış ancak Danıştay Onuncu Daire’si, 04.02.2021 tarihinde Bakanlığın temyiz isteminin reddine, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Tokat İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesinin 30.05.2019 tarih ve E:2018/498, K:2019/661 sayılı kararının onanmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Böylelikle Tokat ili Kömeç ve Büyükyıldız köyleri arasındaki, eski Turhal yolu üzerinde mevcut yolun ve kasaba bağlantı yollarının iki cephesinde (50+50) 100 metre kesitli alanda; 65.7225 hektarlık tarım alanını artık imara açılamayacak.

Tokat Belediyesi’nin Tokat Büyük Ova koruma alanı içerisinde bulunan tarım arazilerini imara açma girişimi de mahkemeden döner mi?

Kömeç Köyü, Taşçiftlik Köyü, Oğulcuk Köyü’nde bulunan ve Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içinde bulunan, sulu mutlak tarım arazisi ve sulu marjinal tarım arazisi (bu saptama Tokat İl Toprak Koruma Kurulu Kararında vardır)  niteliğindeki toplam 54.0631 hektar (540.631,4 m²)  alanın tamamının Küçük Sanayi Sitesi Tesisi yapılmak üzere imara açılmasını isteyen Tokat Belediyesi’ de bu dava süreçlerinden bir ders çıkararak, tarım arazilerini imara açma ısrarından vaz geçer mi?

İlgili Yazılar

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı

TOKATtan Haber

Niksar İlçe Protokolünden Rektöre Ziyaret

TOKATtan Haber

Vekil Özlem Hanımın kudreti

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.