Kadir Özbilgin Köşe Yazıları Manşet Tokattan

Tokat’ın canına böyle okuyorlar! Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Hikâyesi (1)

Değerli okurlar önce bir açıklama yapayım!

Bu yazı dizisi 6 bölümden oluşuyor ve Tokat kamuoyunu, sanayi esnafını aydınlatmayı amaçlıyor ve aynı zamanda da duyarlı Tokatlılar için duyuru niteliği taşıyor.

Hepsini okursanız, Tokat’ın değerlerinin, tarım arazilerinin Tokat’ın yöneticileri tarafından nasıl yok edildiğini anlar, bu yok edilişe çanak tutan yöneticilerin “görünmeyen yüzlerini” görebilirsiniz.

Bu yazı dizisinin amacı, Tokat’ın değerlerinin; tarım arazilerinin yok olmasına çanak tutan yöneticilere bir “fener” tutarak onların “görünmeyen yüzlerini” size göstermek ve çok zor olsa da, duyarsız uygulamalarını bir kez daha düşünmelerini sağlamaktır.

Umarım ve dilerim Tokat dışında yaşayan duyarlı Tokatlılar da dâhil, tüm duyarlı Tokatlılar, siyasete bulaşmamış ve ideolojik körlük yaşamayan sivil toplum örgütleri, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve umudum yok ama MHP Tokat il teşkilatları tehlikenin ayırdına varır, tescilli kekemeleri oynamaz ve memleketimiz için üstlerine düşeni yaparlar.

Esasen bu tehlike, Yeşilırmak Havzası’ndaki yerleşim yerlerini de etkileme potansiyeline sahiptir.

Konumuza gelirsek…

Gazeteci Sevan Çamlıca 16.12.2020 tarihinde Tokatlıların Yeri Gülistan sosyal medya hesabından Tokat Sanayi Sitesi ile ilgili önemli bir haber ve belge yayınlandı. Bu haber kaynak gösterilmek suretiyle www.tokattanhaber.com sitesinde de yayınlandı.

Üç ayrı kaynaktan bana da ulaştırılan bilgi ve belgeler sonrası eksik gördüğüm hususları da Sayın Sevan Çamlıca sağ olsun verdiği bilgilerle tamamladı.

Bu haber ve ekindeki bilgi ve belgeleri incelediğinizde, hayretler içerisinde kalmamanız mümkün değil

Bunu siz de anlayacaksınız.

Belgelerin içeriğinden anlaşılıyor ki, önceleri Emir Seyit belediyesi, arkasından da Tokat Belediyesi, sadece çevre ve yeşile duyarsız olmakla kalmamış, Tokat İli Toprak Koruma Kurulu’nun gerçek durumla uzaktan yakından ilgisi olmayan ve çelişki dolu saptamaların yer aldığı kararlarıyla tarım arazilerini imara açarak yok etmekte bir sakınca görmemişler.

Allah’tan Tema (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) gibi duyarlı, yeşile ve toprağa âşık, yeşilin ve toprağın değerini bilen bir vakıf var da, Tokatlının haberi bile olmayan Tokat İli Toprak Koruma Kurulu’nun gerçekleri yansıtmayan düşündürücü kararı ve bakanlık onayına karşın, 65.7225 hektarlık (yaklaşık 657 dönüm) tarım alanının yok edilmesine mahkemelerden “DUR” kararı aldırmış.

Ne yazık ki tehlike hala geçmiş değil!

Mahkemece resen seçilen uzman ve bağımsız bilirkişilerin yazımda bahsedilen alanların tarım arazisi olduğunu,  alternatif alan mevcudiyeti bulunulduğunu, söz konusu arazilerin tarım dışı amaçla kullanımının üst ölçekli plana aykırı olduğunu, bahsedilen alanın tarım dışı amaçla kullanılması halinde bölgenin tarımsal üretiminin azalacağını, söz konusu kararda kamu yararı bulunmadığını, üstün kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ve imara açılmasının hukuka aykırı olduğunu belirten raporuna ve iki adet mahkeme kararına karşın, bakanlık şimdi de konuyu temyize (Danıştay’a) götürmüş ve kararı bekleniyor.

Düşünebiliyor musunuz? Tarım ve Orman Bakanlığı “2 mahkemenin tarım arazilerinin imara açılmasına onay vermediği” için mahkemeye teşekkür etmesi ve Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’nun kararını sorgulaması ve ayıplaması gerekirken, bu kararları temyize götürüyor, durumdan vazife çıkararak, Ankara’dan Tokat’taki tarım alanının imara açılmasında ısrar ediyor. Soralım. Neden?

Hani ülkenin ve Tokat’ın geleceği tarımdı!  Tokat’ın tarımını, tarım topraklarını imara açarak mı geliştirecekler?

Tehlikenin bir başka boyutu da var.

O da, Emir Seyit Belediyesi’nin tarım topraklarını imara açma girişimini şimdi de Tokat Belediyesi ve Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu sürdürmektedir.

Tıpkı Emir Seyit Belediye Başkanı gibi şimdi de, Tokat Belediye Başkanı Sayın Eyüp Eroğlu Tokat Büyük Ova Koruma Alanı içindeki tarım arazilerinin imara açılmasındaki ısrarını sürdürüyor.

Konuyu şimdi biraz açayım ki konunun ciddiyeti ve sakıncaları daha anlaşılır olsun.

Konumuz; Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi…

Adında “yeşil” sözcesi var ama Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi’nin kurulması planlanan yeri, Tokat Ovası’nda bulunan tarım arazisi.

Sanayi sitesinin adını “Yeşil Küçük Sanayi Sitesi” koymak suretiyle tarım alanını yok etme girişimlerine masumiyet kazandırmaya çalışmışlar ama foyaları yani işin kötü niteliği TEMA tarafından ve iki emsal mahkeme kararıyla ortaya çıkarılmış.

Sayın okurlar, yazımın hemen başında bir parantez açarak, şunu özellikle belirteyim.

Özellikle sanayi esnafı şunu bilmelidir ki, Tokat Küçük Sanayi Sitesi’nin şehrin içinden taşınması gerektiğine ben de katılıyorum. 2013 Aralık ayında hazırladığım bir raporda bunu ben de önermiştim. Ama söz konusu sanayi sitesinin tarım alanı niteliği taşıyan bir alanda yapılması aklımın ucundan bile geçmemişti. Üzülerek söylemeliyim ki, önemli işleri önemsizleştirme hatta bozma, çirkinleştirme ve beğenilmeyen bir duruma getirme konusunda Tokat Belediyesi’nin sicili bir hayli kabarık.

Altı bölümden oluşan yazı dizisinin bu husus göz önünde bulunarak okunmasını dilerim.

Öykü (hikâye) şöyle başlıyor.

Emir Seyit Belediye Başkanlığı eski Turhal yolu üzerinde mevcut yolun ve kasaba bağlantı yollarının iki cephesinde (50+50) 100 metre kesitli alanda (65.7225 hektarlık tarım alanında) ilave imar planı yapılması hususunda Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’na talepte bulunuyor.

Şimdi dikkat!

Valinin başkanlık, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü’nün yardımcılık yaptığı, bu Kurul 26.04.2015 tarih ve 2015/4 sayılı kararla 65.7225 hektarlık alanı ve söz konusu alanın 32.4924 hektarlık kısmının da tarım dışı alan olarak kullanımı amacıyla imar içine alınmasına, 32.4924 hektarlık alanın 10.9634 ha sulu mutlak tarım arazisi, 3.1318 sulu tarım arazisi ve 18.3971 ha dikili tarım arazisinin tarım dışı kullanımının uygun olduğuna ve 33.2301 hektarlık alanın da kanun kapsamı dışında kalan yerler olduğuna karar vererek, imar talebine izin veriyor.

Bu kuruldaki Tokat TEMA, Ziraat Mühendisleri Odası ve GOP Üniversitesi temsilcileri bu karara ret oyu veriyor.

İşin ilginç ve bir başka acıklı yanı hazırlanan etüt raporunda, hem “tarım dışı kullanım durumunda tarımsal üretim ve çevre araziler üzerinde olumsuz etkisi olacaktır” deniliyor hem de “tarım dışı kullanımında tarımsal bütünlük bozulmayacaktır” denilerek çelişkili bir ifade kullanılıyor ki mahkeme bu çelişkiyi de saptıyor.

Anlaşılıyor ki, Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sanayi sitesi yapılmak istenen arazinin, Büyük Ova Koruma alanı içerisinde olduğunu düşündüğünden ve siyasi dayatmalarla alınacağını bildiğinden kararı içine sindirememiş.

İşin diğer bir ilginç yanı da, tarım alanlarının imara açılmasıyla ilgili müracaatlar önce Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yapılıyor. Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün “uygun görmediği”, yani “Hayır” dediği müracaatlar daha sonra Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’na geliyor. İşin garipliğine bakınız ki, imar talebiyle ilgili ilk müracaata “Hayır” diyen, onay vermeyen Tokat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tokat İl Toprak Koruma Kurulu’nda aynı müracaata “evet” diyor ve “kabul” oyu veriyor.

Tokat Toprak Koruma Kurulu (yoksa tarım arazilerinin canına okuma kurulu mu demeliyiz) nun aldığı karara dayanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’ da 22.04.2016 tarih ve 2349 sayılı olurla bu kararı onaylıyor.

İşte ne oluyorsa bundan sonra oluyor!

Tema, Tokat Toprak Koruma Kurulu kararının onayına dair Bakanlık Olurunun hukuka aykırı olduğu, alternatif alan mevcudiyeti bulunulduğu, söz konusu arazilerin tarım dışı amaçla kullanımının üst ölçekli plana aykırı olduğu, bahsedilen alanın tarım dışı amaçla kullanılması halinde bölgenin tarımsal üretiminin azalacağı, söz konusu kararda kamu yararı bulunmadığı, üstün kamu yararının gözetilmesi gerektiğini ileri sürülerek iptali için Tokat İdare Mahkemesi’nde dava açıyor.

Tokat İdare Mahkemesi Tema’yı haklı bularak, 22 Kasım 2017 tarihinde söz konusu arazinin imara açılması işlemini iptal ediyor.

Tarım Orman Bakanlığı mahkemenin bu iptal kararını beğenmeyip, nedense konuyu Samsun Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesine taşıyarak, Tokat İdare Mahkemesi’nin 22 Kasım 2017 günlü kararının istinaf yoluyla incelenerek kaldırılmasını istiyor.

Ancak mahkeme Tokat İdare Mahkemesi’nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğuna ve istinaf başvurusunun reddedilmesine karar veriyor.

Tarım Orman Bakanlığı yine durmuyor ve temyize gidiyor. Sonucu bekleniyor.

NOT: Devam edecek. Tokat Belediyesi’nin şaşkınlık uyandırıcı hüneri…

Değerli okurlar, bu yazı dizisini farkındalık yaratmak için yazdım. Farkında olursak, kitleler halinde harekete geçebiliriz. Memleketimizin değerlerini koruyabilir, potansiyelini kullanabiliriz. Lütfen bu konuları önemseyeceğini düşündüğünüz kişilere, arkadaşlarınıza gönderin. Paylaşın bu yazıları…

İlgili Yazılar

Konu başka şehirlerin milletvekilleri tarafından Meclis’e taşınırken, Tokat milletvekillerinin sessizliği devam ediyor

TOKATtan Haber

Sözde Tokat’a yeşil alan kazandıracaklarmış…

TOKATtan Haber

Bir iktidar kendi kuyusunu nasıl kazar?

TOKATtan Haber

Yorum Yaz

Bu site reCAPTCHA ve Google tarafından korunmaktadır Gizlilik Politikası ve Kullanım Şartları uygula.